Projects

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

  

1. Tratate, monografii, cursuri, manuale :

A. Singur autor

1. Dincă Lucian, 2004: “Programe de modelare pentru silvicultură”. Editura Silvodel, Braşov, 172 pag, ISBN 973-86714-1-8.

B. Prim autor

1. Dincă Lucian, Drăghiciu Dorin, Chira Dănuţ, 2004: “Dicţionar forestier poliglot. Român-Englez-Francez-German. Englez-Român. Francez-Român. German-Român”. Editura Silvodel, Brașov, 426 pag, ISBN 973-86714-0-X.

2. Dincă L., Dincă M, Şerbănescu A., Stanca, A., Darie G., Prisecaru, T., Ciobanu V., Pătruţ I., 2011: “Reconstrucţia haldelor de steril prin utilizarea de specii cu potenţial energetic”. Editura Tehnică Silvică, 179 pag. ISBN 978-606-8020-19-8.

3. Dincă L., Lucaci D., Iacoban C., Ionescu M., 2012: “Metode de analiză a proprietăţilor şi soluţiei solurilor”. Editura Tehnică Silvică, 173 pag. ISBN 978-606-8020-24-2.

C. Colaborator

1. Târziu Dumitru, Spârchez Gheorghe, Dincă Lucian, 2000: “Soluri şi Staţiuni forestiere. Lucrări practice”, Reprografia Universităţii Transilvania, Braşov. 164 pag.

2. Târziu Dumitru, Spârchez Gheorghe, Dincă Lucian, 2002: “Solurile României”, Editura Pentru Viaţă, Braşov, 98 pag, ISBN 973-85451-3-7.

3. Târziu Dumitru, Spârchez Gheorghe, Dincă Lucian, 2004: “Pedologie cu elemente de Geologie”, Editura Silvodel, Braşov, 343 pag, ISBN 973-86714-2-6.

4. Spârchez Gheorghe, Târziu Dumitru, Dincă Lucian, 2011: “Pedologie”, Editura Lux Libris, Braşov, 293 pag, ISBN 978-973-131-106-7.

5. Spârchez Gheorghe, Târziu Dumitru, Dincă Lucian, 2013: “Pedologie cu elemente de Geologie și Geomorfologie”, Editura Universității Transilvania din Brașov, 348 pag, ISBN 978-606-19-0261-3.

  

CAPITOLE ÎN CĂRȚI

1. Giurgiu Victor, Badea Ovidiu, Dincă Lucian, 2015: “Starea și viitorul solurilor forestiere din România”, capitol în cartea Al VIII-les Congres Mondial de Știința Solului. Pledoarie pentru sol. Editura Academiei Române. ISBN 978-73-27-2523-8. pag 131-169.

2. Tiwary A., Dincă L., Zhiyanski M., 2017: “Delivery of goods and other services”, Chpter 1.4. in the book The urban forest. Cultivating Green Infrastructure for People and the Environment, David Pearlmutter, Carlo Calfapietra, Roeland Samson, Liz O’Brien, Silvija Krajter Ostoic, Giovanni Sanesi, Rocio Alonso del Amo, pag 59-65. DOI: 10.10007/978-3-319-50280-9_7, Springer.

3. Andreas Bolte, Tomasz Czajkowski, Claudia Cocozza, Roberto Tognetti, Marina de Miguel, Eva Pšidova, Lubica Ditmarova, Lucian Dinca, Sylvain Delzon, Herve Cochard, Anders Ræbild, Martin de Luis, Branislav Cvjetkovic, Caroline Heiri and Jurgen Muller, 2017: Desiccation and Mortality Dynamics in Seedlings of Different European Beech (Fagus sylvatica L.) Populations under Extreme Drought Conditions. Capitol in cartea: Bräuning, A., Bolte, A., Nabais, C., Rossi, S., Sass-Klaassen, U., eds. Studying Tree Responses to Extreme Events. Lausanne: Frontiers Media. doi: 10.3389/978-2-88945-192-0, pag. 455-466.

  

2. Referate si comunicari stiintifice publicate in extenso

A. Publicatii cotate ISI

A1. Singur autor

A2. Prim autor

1. DINCĂ Lucian, SPÂRCHEZ Gheorghe, DINCĂ Maria, BLUJDEA Viorel, 2012: “Organic Carbon Concentrations and Stocks in Romanian Mineral Forest Soils”, Annals of Forest Research, Vol. 55 (2), pag. 229-241. ISSN 1583-2023. Revistă ISI, impact factor 0.

2. DINCĂ Lucian, SPÂRCHEZ Gheorghe, DINCĂ Maria, 2014:„Romanian’s forest soil GIS map and database and their ecological implications”, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 9, No. 2, p. 133-142. ISSN 1842-4090. Revista ISI, factor de impact 0.63.

3. DINCĂ Lucian, DINCĂ Maria, VASILE Diana, SPÂRCHEZ Gheorghe, HOLONEC Liviu, 2015:„Calculating organic carbon stock from forest soils”, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Vol. 43, No.2, p. 568-575, DOI: 10.15835/nbha43210041. Revista ISI, factor de impact 0.547.

4. Lucian Dinca, Mihai Nita, Annika Hofgaard, Concepcion L. Alados, Gabriele Broll, Stelian Alexandru Borz, Bogdan Wertz, Antonio T. Monteiro, 2017: “Forests dynamics in the montane-alpine boundary: a comparative study using satellite imagery and climate data”. Climate Research, Vol. 73, No.1-2: 97-110. doi.org/10.3354/cr01478. Revista ISI, factor de impact 1.578.  Zona rosie, Environmental sciences, top 49, dupa scorul de influenta (AIS).

A3. Colaborator

1. Ovidiu Badea, Andrzej Bytnerowicz, Diana Silaghi, Stefan Neagu, Ion Barbu, Carmen Iacoban, Corneliu Iacob, Gheorghe Guiman, Elena Preda, Ioan Seceleanu, Marian Oneata, Ion Dumitru, Viorela Huber,  Horia Iuncu, Lucian Dinca, Stefan Leca, Ioan Taut, 2012:  „Status of the Southern Carpathian forests in the long-term ecological research network ”, Environ Monit Assess 184:7491–7515. DOI 10.1007/s10661-011-2515-7. ISSN 0167-6369. Revista ISI, factor de impact 1.436.

2. Andreas Bolte, Tomasz Czajkowski, Claudia Coczzoa, Roberto Tognetti, Marina de Miguel, Eva Pšidová, Lubica Ditmarova, Lucian Dinca, Sylvain Delzon, Hervè Cochard, Anders Ræbild, Martin de Luis, Branislav Cvjetkovic, Caroline Heiri, Jürgen Müller, 2016: “Desiccation and mortality dynamics in seedlings of different European beech (Fagus sylvatica L.) populations under extreme drought conditions”, Frontiers in Plant Science doi: 10.3389/fpls.2016.00751. Volume 7, Article 751, pp. 1-12, Open acces.

 Revista ISI, factor de impact 4.495. Zona rosie (Plant Sciences), zona 1, top 19.

3. Vanguelova, E.I., Bonifacio, E., De Vos, B., Hoosbeek, M.R., Berger, T.W., Armolaitis, K., Celi, L.,Dinca, L., Kjønaas, O. J., Pavlenda, P., Pumpanen, J., Püttsepp, Ü., Reidy, B., Simončič, P., Tobin, B., Vesterdal, L., Zhiyanski, M., 2016: “Review of forest soil carbon stocks at different scales – uncertainties and recommendations”, Environmental Monitoring and Assessment, 188:630. DOI 10.1007/s10661-016-5608-5. Revista ISI, factor de impact 1.663.

4. Baldacchini, Chiara; Castanheiro, Ana; Maghakyan, Nairuhi; Sgrigna, Gregorio; Verhelst, Jolien; Alonso, Rocio; Amorim, Jorge; Bellan, Patrick; Breuste, Juergen; Bühler, Oliver; Cântar , Ilie; Cariñanos, Paloma; Carriero, Giulia; Dinca, Lucian; Galina, Churkina ; Esposito, Raffaela; Gawronski, Stanislaw; Kern, Maren; Le Thiec, Didier; Moretti, Marco; Ningal, Tine; Rantzoudi, Eleni; Sinjur, Iztok; Stojanova, Biljana; Anicic, Mira; Velikova, Violeta; Zivojinovic, Ivana; Sahakyan, Lilit; CALFAPIETRA, Carlo; Samson, Roeland, 2017: “How does the amount and composition of PM deposit on Platanus acerifolia leaves change across different cities in Europe?”
Environmental Science & Technology, 51(3), pp 1147–1156. DOI: 10.1021/acs.est.6b04052. Revista ISI, factor de impact 6.198. Zona rosie (Engineering, Environmental), zona 1, top 2.

4. M. Cristina Moscatelli, Eleonora Bonifacio, Tommaso Chiti, Pavel Cudlín, Lucian Dinca, Erika Gömöryova, Stefano Grego, Nicola La Porta, Leszek Karlinski, Guido Pellis, Maria Rudawska, Andrea Squartini, Miglena Zhiyanski, Gabriele Broll : “Soil properties as indicators of treeline dynamics in relation to anthropogenic pressure and climate change”. Climate Research, Vol. 73, No.1-2: 73-84. doi.org/10.3354/cr01478. Revista ISI, factor de impact 1.578.  Zona rosie, Environmental sciences, top 49, dupa scorul de influenta (AIS).

B. Publicatii cotate  CNCSIS

B1. Singur autor

1. Dincă Lucian, 2015: „Describing an own calculation program for the organic carbon from soils (STOCS) and its main applications”. Research Journal of Agricultural Science, Timisoara, 47 (3), pag. 37-43.

B2.Prim autor

1. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1996: “Paltinul creţ: caracteristici, răspândire, recunoaştere”- Revista de Silvicultura nr.1.

2. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1996: “Sorbul torminal (Sorbus torminalis Crantz), o specie de mare actualitate”- Revista de Silvicultură nr.3, pag. 17-19.

3. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1998: “Aspecte privind staţiunile apte pentru cultura sorbului de câmpie (Sorbus torminalis Krantz), Revista de Silvicultură nr.2 (8).

4. Dincă Lucian, Dincă Maria, Popescu Eugen, 2001: “Aspecte privind reconstrucţia ecologică a haldei de steril din Municipiul Deva”, Revista de Silvicultură, nr.13-14, pag. 59-63.

5. Dincă Lucian, Dincă Maria, Mădăraş Ioan, 2002: “Simularea efectuării ultimei rărituri în arboretele de fag, în scopul obţinerii lemnului de calitate”, Revista de Silvicultură, nr.15-16.

6. Dincă Lucian, Dincă Maria, 2003: “Pierderile de masă lemnoasă datorate poluării din zona Baia Mare”, Revista de Silvicultură, nr. 17-18, pag. 40-43.

7. Dincă Lucian, Dincǎ Maria, Şerbǎnescu Agnes, Bolma Aurelia, Stanca Angela, 2009: “Haldele de steril-potenţiale surse de biomasǎ. Caracteristicile solurilor.”, Revista TEHNOLOGIILE ENERGIEI, producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice, Volumul 42, Nr.10, ISSN 1842-7189.

8. Dincă L., Dincă M., 2011: “Trufele-o bogăţie a ecosistemelor forestiere, prea puţin cunoscută de către silvicultori”. Revista de Silvicultură şi Cinegetică nr. 29, pag. 114-119.

9. Dincă L., Dincă M., 2014: „Considerații privind realizarea de plantații trufiere”, Revista de Silvicultură și Cinegetică 34, pag. 109-114.

B3. Colaborator

1. Bolea Valentin, Popescu Nicolae, Dincă Lucian, 1997: “Factori perturbatori ai fructificaţiei la gârniţa din Seaca-Optăşani”-Revista de Silvicultură nr.2.

2. Popescu Nicolae, Bolea Valentin, Dincă Lucian, 1999: “Oportunitatea reamenajării parţiale şi modernizării Centrului de conservare a seminţelor de răşinoase de la I.C.A.S. Braşov pentru păstrarea pe perioadă îndelungată a ghindei”, Revista de Silvicultură nr.1-2.

3. Spârchez Gheorghe, Dincă Lucian, Dincă Maria, 2000: “Variaţia principalelor proprietăţi chimice şi fizice ale solurilor brune luvice şi brune argiloiluviale din sud-estul Piemontului Getic”, Sesiunea Universităţtii Transilvania, Braşov, în Revista de Silvicultură nr.1-2 (11-12).

4. Marusca Teodor, Spârchez Gheorghe, Dinca Lucian, 2000: ”Principii şi metode noi de restaurare ecologică a haldelor de zgură şi cenuşă de la termocentralele pe lignit”, Environment Regulation and Sustainable Development, Braşov, pag. 43-48.

5. Spârchez Gh., Târziu D., Candrea, B., Dincă L., 2010: “Cercetări privind reconstrucţia ecologică a haldelor din vestul Podişului Getic”, Ştiinţa Solului, XLV, Nr.2, p. 83-96.

6. Spârchez Gh., Dincă L, Constandache C., 2011: “Principalele procese pedogenetice caracteristice solurilor forestiere din judeţul Vrancea”, Rev. Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, Iasi, Vol. 10, No.1, pag. 129-134.

7. Oneață, M., Dincă, L., Ciuvăț, L., Ionescu, M., 2011: “Analiza nivelului de nutrienti in circuitul frunze-litiera-sol din reteaua de monitoring intensiv”, Revista padurilor, nr. 3-4, p. 35-48.

8. Dincă M, Dincă L., 2012: “Recoltarea trufelor”. Revista de Silvicultură şi Cinegetică nr. 30, pag. 117-121. ISSN 1583-2112.

9. Edu E.M., Udrescu S., Mihalache M., Dincă L., 2012: „Research concerning the organic carbon quntity of National Park Piatra Craiului and the C/N ratio”, Scientific papers Serie A Agonomy, vol LV, pag. 44-46.

10. Edu E.M., Udrescu S., Mihalache M., Dincă L., 2013: „Physical and chimical characterization of dystric cambisol from Piatra Craiului National Park”, Scientific papers Serie A Agonomy, vol LVI, pag. 37-39.

11. Chisăliță I., Dincă L., Spârchez Gh., Crăciunescu A., Vișoiu D., 2015: „The influence of some stagnoluvisols characteristics on the productivity of Quercus cerris and Quercus frainetto stand from O.S. Făget, D.S. Timiș”. Research Journal of Agricultural Science, Timisoara, 47 (3), pag. 23-28.

12. Dincă Maria, Dincă Lucian, 2015: „Truffles and soil”. Research Journal of Agricultural Science, Timisoara, 47 (3), pag. 44-50.

13. Kachova Vania, Dincă Lucian, 2015: „Establishment of agro-forestry systems along river basins-Functions and features”. Revista de Silvicultură și Cinegetică, nr.36, pag. 64-68.

14. Vasile Diana, Dincă Lucian, Voiculescu Ion, 2015: „Recoltarea plantelor medicinale din flora spontană a fondului forestier administrat de RNP Romsilva”. Revista de Silvicultură și Cinegetică, nr.37, pag. 88-94.

15. Costandache C., Peticilă A., Dincă L., Vasile D., 2016: The usage of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides  L.) for improving Romania’s degraded lands,  AgroLife Scientific Journal, Volume 5, Number 2, ISSN 2285-5718, pag. 50-58.

16. Vasile Diana, Dincă Lucian, Voiculescu Ion, 2016: „Fructele de pădure recoltate  din fondul forestier național administrat de RNP Romsilva în anul 2016”. Revista de Silvicultură și Cinegetică, nr.38, pag. 72-75.

17. Costandache C., Dincă L., Nistor S., Crișan V., 2016: “Cauzele degradării terenurilor în Vrancea. Măsuri silvice de ameliorare a terenurilor degradate”. Factori şi Procese Pedogenetice din Zona Temperată. Vol 1, No 15, pag. 57-68.

18. Vasile D., Dincă L., Enescu M., 2017: “Impact of collecting mushrooms from the spontaneous flora on forest ecosystems in Romania”. AgroLife Scientific Journal, Volume 6, Number 1, pag. 268-275.

19. Vasile D., Dincă L., Indreica A., Voiculescu I., 2016: “Herbarul – o colecție de plante și o importantă bază de date pentru specialiști”. Revista de Silvicultură și Cinegetică, nr.39, pag. 114-119.

20. Enescu Raluca-Elena, Dincă Lucian, Lucaci Dora, 2017: “The main characteristics of forest soils from Cluj and Harghita counties”. ProEnvironment, Vol. 10, Nr. 30, pag. 57-61.

C. Publicatii in lucrarile congreselor, simpozioanelor s.a. nationale si internationale

C1. Singur autor

1. Dincă Lucian, 1995: “The future of the wolf in Europe”- Simpozionul internaţional consacrat protecţiei integrale a lupului, Bruxelles, Belgia.

2. Dincă Lucian, 2013: “Problems arising from calculation and reporting of organic carbon stocks in soil: Romanian cases”. Proceedings of final conference COST Action FP 0803 Belowground carbon turnover in European forests, Luchey Halde, Bordeaux, France.

 C2. Prim autor

1. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1992: “Influenţa putregaiului roşu de rădăcină asupra creşterilor arborilor de molid”- Lucrările sesiunii ştiinţifice “Ameliorarea arborilor, amenajarea şi protecţia ecosistemelor forestiere” ICAS, Staţiunea Braşov.

2. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1992: “Influenţa substratului litologic asupra răspândirii putregaiului de rădăcină la molid”- Lucrările sesiunii ştiinţifice “Ameliorarea arborilor, amenajarea şi protecţia ecosistemelor forestiere” ICAS, Staţiunea Braşov.

3. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1993: “Influenţa putregaiului roşu de rădăcină la molid asupra creşterilor în diametru şi înălţime”-Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Braşov.

4. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1993: “Evaluarea cantitativă şi calitativă a lemnului de stejar si fag apt pentru furnir”- Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Braşov.

5. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1993: “Unele aspecte privind utilizarea superioară a lemnului unor specii foioase autohtone de valoare economică ridicată”- Sesiunea jubiliară ICAS Bucureşti.

6. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1998: “Gestionarea durabilă a unor resurse de foioase preţioase (sorb de câmpie şi paltin creţ) existente în fondul forestier autohton”-Sesiunea de comunicări ştiinţifice “Cercetarea ştiinţifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor”, I.C.A.S. Bucureşti.

7. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1998: “Studiul staţiunilor apte pentru cultura sorbului de câmpie şi a paltinului creţ”, lucrările Sesiunii ştiinţifice jubiliare consacrate aniversării a 50 de ani de învăţământ silvic superior la Braşov, Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

8. Dincă Lucian, Dincă Maria, Spârchez Gheorghe, 2000: “Influenţa poluării cu sulf şi metale grele din zona Baia Mare asupra creşterii arborilor de fag”. A 5-a Conferinţă Naţioanală de Protecţia Mediului, Braşov.

9. Dincă Lucian, Spârchez Gheorghe, Dincă Maria, 2001: “Efecte ale poluării cu metale grele asupra ecosistemelor forestiere”, Simpozionul Managementul mediului urban şi industrial în contextul integrării europene, Braşov.

10. Dincă Lucian, Dincă Maria, Gheorghe Spârchez, 2001: “Reconstrucţia ecologică a haldelor de steril în România în contextul integrării europene”, Simpozionul Managementul mediului urban şi industrial în contextul integrării europene, Braşov.

11. Dincă Lucian, Popescu Eugen, Dincă Maria, 2002: “Reabilitarea prin lucrări silvice a haldei de steril Certej-Hunedoara”, Simpozionul ”Reabilitarea ecologică a terenurilor degradate prin exploatări miniere”, Târgu Jiu.

12. Dincă Lucian, Dincă Maria, 2002: ”Simularea efectelor aplicării primei rărituri în arboretele de fag neparcurse”, Sesiunea Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Braşov.

13. Dincă Lucian, Dincă Maria, Spârchez Gheorghe, 2003: “Reconstrucţia ecologică a haldelor de steril brut cu ajutorul vegetaţiei forestiere”, A 6-a Conferinţă Naţională de Protecţia Mediului Prin Metode şi Mijloace Biologice şi Biotehnice şi a 3-a pentru ecosanogeneză, Braşov, pag. 84-86.

14. Dincă Lucian, Costandache Cristinel, Dincă Maria, 2003: “Achievements and prospects concerning the forest shelter belts utilization in Romanian farm forests”, Workshop on Forest Operation Improvements in Farm Forests, Slovenia.

15. Dincă Lucian, Spârchez Gheorghe, 2004: “Restoration of forest soils in the Romanian flotation waste dumps”, Simpozionul Restoration of forest soils in polluted areas, Praga, Cehia.

16. Dincă Lucian, Dincă Maria, 2005: ”Utilizarea programelor de modelare în Ecologia forestieră”, A 7-a Conferinţă Naţională pentru protecţia mediului prin biotehnologii agricole, silvice, de alimentaţie şi sănătate publică şi A 4-a Conferinţă Naţională de ecosanogeneză, Braşov.

17. Dincă Lucian, Cioloca Niniş, Bujilă Mihaela, 2008: “Zonarea ecosistemelor forestiere din România expuse la riscul doborâturilor de vânt”, Sustainable forestry in a changing environment, ICAS Bucureşti.

18. Dincă Lucian, Dincă Maria,  Costandache Cristinel, Spârchez Gheorghe, 2009: “Cercetări privind acumularea carbonului organic în solurile forestiere din România”, Conferinţa Naţională de Ştiinţa Solului, organizator Societatea Naţională de Ştiinţa Solului, Iaşi.

19. Dincă L, Dincă M, Adam I, Cântar C., 2011: “Cultivarea haldelor de steril de la Moldova Nouă cu specii silvice cu potenţial energetic”, 5th International Conference on Energy and Environment, organizator Univ Politehnica Bucureşti.

20. Dincă Lucian, Fekete Attila, Neagu Ionuţ, Mohanu Gheorghe, 2012: “Tuber aestivum/uncinatum in Romania-Sites characteristics and harvesting periods”, Fourth International Conference on Tuber aestivum/uncinatum and Annual Meeting of Tuber aestivum/uncinatum European Group, organizotori: TAUEG, Szent Istvan University, Godollo, Ungaria.

21. Dincă Lucian, Dincă Maria, Borz Alexandru, 2014: “The usage of GIS maps for the identification of areas where truffles (Tuber aestivum/ uncinatum) are present”, Second Symposium on Hypogeous Fungi in Mediterranean basin (HYPOGES 2) and Fifth Congres Tuber aestivum/uncinatum European Scientific Group (TAUESG 5), Rabat, Maroc.

22. Dincă L., Dincă M., 2016: “The evolution in time of the organic carbon stock from Romania’s forest soils”, 2016 ESSC (European Society for Soil Conservation), Soil-our common future, Cluj-Napoca.

23. Dincă Lucian, Enescu Raluca, 2017: Scurtă prezentare a solurilor forestiere la nivelul țării și al județului Brașov. Proprietățile și managementul solurilor forestiere. Ghidul celei de a XXVII-a ediții a simpozionului “Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, ISBN 978-606-714-386-7, ISSN 1582-4616, pag. 45-50.

 C3. Colaborator

1. Maruşca Teodor, Capsa I., Dincă Lucian, 1999: “Spread and importance of common broom (Sarothamnus scoparius L. Wimm et Koch) in Romanian grasslands”, Grasslands and woody plants in Europe. Proceedings of the International occasional symposium of the European Grassland Federation, Thessaloniki, Grecia, pag. 91-94.

2. Spârchez Gheorghe, Dincă Lucian, Dincă Maria, 2000: “Variaţia proprietăţilor fizice şi chimice ale psamosolurilor”. A 5-a Conferţă Naţională de Protecţia Mediului, Braşov, 26-27 mai.

3. Spârchez Gheorghe, Geambaşu Nicolae, Dincă Lucian, 2000: “Consideraţii asupra solurilor şi staţiunilor forestiere în corelaţie cu vegetaţia forestieră din nordul Carpaţilor Orientali “, a  XVI-a Conferinţă Naţională pentru Ştiinţa Solului, Suceava, 23-28 august.

4. Maruşca Teodor, Dincă Lucian, 2000: “Cercetări asupra sortimentului de ierburi, arbuşti şi arbori pentru reconstrucţia ecologică a haldelor de zgură şi cenusă de la CET Braşov”, a  XVI-a Conferinţă Naţională pentru Ştiinţa Solului, Suceava.

5. Spârchez Gheorghe, Dincă Maria, Dincă Lucian, 2001: “Poluarea cu sulf şi metale grele a solurilor forestiere din zona Copşa Mică”, Simpozionul Managementul mediului urban şi industrial în contextul integrării europene, Braşov.

6. Maruşca Teodor, Dincă Lucian, 2001: “Contributions to herb and wood species range improvement for the reabilitation of slag and ash waste heaps from coal power-stations”, Proceedings of the Symposium Restoration Ecology, University of Agricultural Sciences, Timişoara, September 20-23, pag.89-94, editura Orizonturi Universitare.

7. Târziu Dumitru, Spârchez Gheorghe, Dincă Lucian, 2002: “The pedo-geneticel conditions and the forest soils from Romania”, Study, conservation and utilization of forest resources. Proceedings of the Third Balkan Scientific Conference, Sofia, Bulgaria, 2-6 October 2001. Volume III, pag. 244-248. 

8. Spârchez Gheorghe, Târziu Dumitru, Candrea Bogdan, Dincă Lucian, 2009: “Cercetări privind reconstrucţia ecologică a haldelor din vestul Podişului Getic”, Conferinţa Naţională de Ştiinţa Solului, organizator Societatea Naţională de Ştiinţa Solului, Iaşi.

9. Spârchez Gh., Dincă L, Constandache C., 2010: “Principalele procese pedogenetice caracteristice solurilor forestiere din judeţul Vrancea”, Simpozionul Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, organizatori: Univ Al I Cuza Iaşi, Academia Româna Filiala Iaşi, Focşani.

10. Constandache C, Nistor S, Dincă L, Vica P, Ivan V., 2010: “Rolul lucrărilor de reconstrucţie ecologică în prevenirea unor riscuri pedo-geomorfologice (eroziune, ravenare, alunecări) în zona Vrancei”, Simpozionul Factori şi procese pedogenetice din zona temperată, organizatori: Univ Al I Cuza Iaşi, Academia Româna Filiala Iaşi, Focşani.

11. Spârchez Gh., Târziu, D., Dincă L., Cioc C., Enache R., 2011: “The characteristics of some Quercus stations and hill mixed hardwoodforests (FD2) from the west part of the Getic Highland”, Proceedings of the Biennal International Symposium Forest and sustainable development, Transilvania University Press, pag. 99-105.

12. Enescu R.E., Dincă L., Spârchez Gh., 2015: “Mineral nutrition of pedunculate oak (Quercur robur L.) from Prejmer Natural Reserve and Persani Foothills”. Proceedings of the Biennial International Symposium. Forest and sustainable development, Brașov, Romania, 24-25th October 2014, pag. 21-26, Transilvania University Press.

13. Marcu, V., Borz, S.A., Derczeni, R.A., Dincă L, 2015.: “Forestry and natural protected areas – relevance, benefits and threats”, Proceedings of the Biennial International Symposium. Forest and sustainable development, Brașov, Romania, 24-25th October 2014, pag. 169-176, Transilvania University Press.

14. Costandache C., Dincă L., Greavu V., 2016: “The afforestation of degraded fields – an essential action for the protection and improvement of the soil in the conditions of climatic changes”, ESSC (European Society for Soil Conservation), Soil-our common future, Cluj-Napoca.

15. Guiman Gheorghe, Bragă Cosmin, Iacoban Carmen, Dincă Lucian, 2017: Monitoringul silvic intensiv si solurile forestiere. Proprietățile și managementul solurilor forestiere. Ghidul celei de a XXVII-a ediții a simpozionului “Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, ISBN 978-606-714-386-7, ISSN 1582-4616, pag. 51-66.

D. Articole in analele (publicatiile) unitatilor de cercetare si ale universitatilor

D1.Singur autor

D2. Prim autor

1. Dincă Lucian, Dincă Maria, 2001: „Modele de simulare  în silvicultură în perspectiva gestionării durabile a pădurilor”, Anale, Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice I.C.A.S. Bucureşti, “Cetarea ştiinţifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor“, Analele ICAS, Vol I, pag. 141-145.

2. Dincă Lucian, Dincă Maria, 2003: “Considerations regarding the valuable broadleaved species in Romania”, Sesiunea jubiliară ICAS Bucureşti, în Anale ICAS, Seria I, Vol. 46, International scientific conference “Scientific Research for Sustainable Forest Management”, Editura Tehnică Silvică, pag. 315-320.

3. Dincă Lucian, Mădăraş Ioan, 2004: “Cercetări privind conducerea arboretelor tinere de fag în scopul producerii de lemn valoros, având ca obiectiv corelaţia: diametru-vârsta exploatabilităţii”, Anale ICAS, Seria I, vol. 47, Editura Tehnică Silvică, pag. 35-45.

4. Dincă Lucian, Dincă Maria, Băcăinţan Nicolae, 2005: “Utilizarea programelor de modelare în Pedologia forestieră”, Sesiunea  ICAS Bucureşti, Analele ICAS, Seria I, Vol. 49, 2006, Editura Tehnică Silvică, pag. 45-53.

5. Dincă Lucian, Cântar Ilie-Cosmin, Dincă Maria, Adam Ioan, 2012: “Cultivating the waste heaps from Moldova Noua with forest species that have an energetic potential”, Buletinul Științific al Universității Politehnice din București, seria C Inginerie electrică și știința calculatoarelor, Vol. 74, Nr.1, pag 39-48.

6. Dincă Lucian, Spârchez Gheorghe, Dincă Maria, 2012: „The variation of some forest soil chemical properties based on altitude”, Analele Universităţii din Craiova, Agricultură, Montanologie, Cadastru, Vol. XLII/1, pag. 165-173.

7. Dincă L., Enescu C.M.,Dincă M., Cântar I.C., 2016: “Mushrooms in Romanian toponymy, vocabulary and literature”. JOURNAL of Horticulture, Forestry and Biotechnology, Volume 20(3), 119- 125.

D3. Colaborator

1. Spârchez Gheorghe, Dincă Lucian, 2004: “The influence of forest vegetation on the properties of the soil in some flotation waste dumps”, Buletinul Universităţii Transilvania din Braşov, Seria A, 11 (46), pag. 227-232.

2. Şofletea N., Dincă L., Spârchez Gh., 2010: “Methodology for determining the quality of the lands situated outside forest resources in the case of the main tree species cultivated in Romania”, Buletinul Universităţii Transilvania din Braşov, Seria II, Vol 3 (52), pag. 91-99.

3. Edu Elena Mihaela, S Udrescu, L Dincă, 2012: „Research concerning the C/N ratio and the organic carbon quantity of natural parks Piatra Craiului, Retezat and Bucegi forest soils”, Analele Universităţii din Craiova, Agricultură, Montanologie, Cadastru, Vol. XLII/1, pag. 225-230.

4. Târziu D, Spârchez Gh, Dincă L., Cioc C., 2012: „Fundamental characteristics of mezoxerophyte quercus forest sites from the getic Highland”, Analele Universităţii din Craiova, Agricultură, Montanologie, Cadastru, Vol. XLII/1, pag. 557-566.

5. Spârchez Gh, Târziu D, Dincă L., Cioc C., 2012: „Research concerning the ecological reconstruction of waste heaps from the western part of Getic Plateau”, Analele Universităţii din Craiova, Agricultură, Montanologie, Cadastru, Vol. XLII/1, pag. 547-557.

E. Articole in diverse publicatii cu caracter stiintific

E1. Singur autor

1. Dincă Lucian, 2000: “Elsbeere in Rumanien”, rev. Corminaria, nr.14, Germania.

 E2. Prim autor

1. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1997: “Die Elsbeere in Romania”- rev. “Corminaria, Mitteilungsblatt des Förderkreises Speierling” nr. 7, Germania.

2. Dincă Lucian, Mihalciuc Vasile, 2006: “Studiu privind starea ecosistemelor forestiere din zonele de conservare special a parcurilor naţionale şi naturale administrate de RNP-Romsilva afectate de factori destabilizatori”, Cercetarea silvică braşoveana, pag. 29-38.

  

E3. Colaborator

1. Mihalciuc Vasile, Dincă Lucian, 2007: „Sanitary state of Norway spruce stands in the Romanian protected areas”, Minister of the Environment and Agriculture, March 18-20, Podbanske, Slovacia.

3. Referate si comunicari stiintifice publicate in rezumat

Singur autor

1. Dincă Lucian, 2002: “A cvasi-virgin stand in Sacele forest range (u.p. v, U.A. 122a) “, Work-shop-ul internaţional”, Work-shop-ul internaţionalAplicaţii GIS si teledetecţie in silvicultură si gestionarea teritoriului”, Braşov.

2. Dincă Lucian, 2005: “Rezultatele aplicării tratamentului tăierilor succesive în arboretul din u.a. 3I, U.P. VI, O.S.E. Săcele”, Dezbaterea ştiinţifică Aplicarea tratamentelor în amestecuri de răşinoase cu fag, Săcele.

Prim autor

1. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1989: “Consecinţele fenomenului de uscare prematură asupra calităţii lemnului de molid, brad, gorun, gârniţă, cer, stejar pedunculat, salcâm si plop”-Sesiunea de comunicări ştiinţifice Braşov, articol publicat în revista Pădurea Noastră.

2. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1993: “Aspecte privind metodele nedistructive de evaluare cantitativă şi calitativă a lemnului pentru furnir”, Sesiunea jubiliară ICAS Bucureşti.

3. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1994: “Caracteristicile lemnului de paltin utilizat pentru producerea instrumentelor muzicale”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, ICAS Braşov.

4. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1995: “Aspecte privind unele specii de foioase preţioase utilizate în producerea furnirelor şi a instrumentelor muzicale”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice ICAS Braşov.

5. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1998: “Rezervaţia de narcise de la Dumbrava Vadului, judeţul Braşov”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice Soluţii practice pentru problemele actuale ale silviculturii, ICAS Braşov.

6. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1998: “Condiţiile de împădurire a haldelor de steril de la Sânpetru-Braşov”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice Soluţii practice pentru problemele actuale ale silviculturii, ICAS Braşov.

7. Dincă Lucian, Dincă Maria, Neţoiu Constantin, 2009: “Hărţile riscului la secetă, doborâturi de vânt şi atacuri de insecte defoliatoare pentru pădurile României”, International symposium: forest ecology, mapping and sustainable management; progress and perspectives, ICAS Bucureşti.

8. Dincă Lucian, Dincă Maria, Strugaru Dan-Mihai, 2016: “The evolution in time of organic carbon stocks from forest soils from Neamt and Arges districts”, International Symposium Forest and sustainable Development, Brașov, Romania.

 

Colaborator

1. Ciuvăț A.L., Dincă L., Blujdea V., 2012: “Producția de biomasă a plantațiilor tinere de salcâm (Robinia pseudoacacia L.) instalate pe terenuri degradate (Biomass production of young black locust plantation on degraded land)”, a IV-a Conferința Internațională Energia din lemn în România, Arad.

2. Spârchez Gh, Dincă L., Constandache C., 2013: “Afforestation of degraded lands – main action in the management of soil and water resources under climate changes”, International PhD Course in: Environmental Agronomy, „Plant, soil & environment: Old and New Links”, Iaşi.

3. Enescu Cristian Mihai, Dincă Lucian, Huber Patrick, Vacik Harald, 2016: “Which are the most promising non-wood forest products for a single forest management unit in Transilvania?” International Symposium Forest and sustainable Development, Brașov, Romania.

4.Aurelia Oneț, Lucian Dincă, Vasile Laslo, Raluca Enescu, 2017: Influența modului de utilizare al terenului asupra activității dehidrogenazice și asupra abundenței microorganismelor în solurile afectate de eroziune din Câmpia Crișurilor. Proprietățile și managementul solurilor forestiere. Ghidul celei de a XXVII-a ediții a simpozionului “Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, ISBN 978-606-714-386-7, ISSN 1582-4616, pag. 186-187.

5. Enescu Raluca, Dincă Lucian: Principalele caracteristici ale solurilor forestiere din județul Brașov. Proprietățile și managementul solurilor forestiere. Ghidul celei de a XXVII-a ediții a simpozionului “Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, ISBN 978-606-714-386-7, ISSN 1582-4616, pag. 142-143.

4. Referate si comunicari stiintifice sustinute, dar nepublicate

A. In manifestari stiintifice in tara

*      Singur autor

 *      Prim autor

 

1. Dincă Lucian, Bragă Cosmin, Guiman Gheorghe, Crișan Vlad, Greavu Victor, 2017: Temporal variability of soil moisture at different level soil depths from six years of records in three IInd level Romanian monitoring plots. Air pollution, climate change and forest ecosystems: evidence for effects, adaptation, and mitigation. 6th ICP Forests Scientific Conference 16–17 May – Bucharest/Romania. 

 *      Colaborator

1. Alexandru Liviu CIUVĂȚ, Ovidiu BADEA, Lucian DINCĂ, Elena EDU, 2016:”Evolution of nutrition cycles in Carpathian spruce (Picea abies L. Karst) and beech (Fagus sylvatica L.) forests”, the 4th International Conference Forum Carpaticum, Future for Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive, 28-30 September, Bucharest, Romania.

 

2. Cristinel CONSTANDACHE, Lucian DINCĂ, Diana VASILE, 2016: “The use of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) for improving Romania’s degraded lands”, the 4th International Conference Forum Carpaticum, Future for Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive, 28-30 September, Bucharest, Romania.

 

3. Enescu Raluca-Elena, Dincă Lucian., Spârchez Gheorghe, 2016: “Seasonal variation of mineral nutrition for sessile oak  (Quercus petraea (Liebl.))”. International Symposium Forest and sustainable Development, Brașov, Romania.

 

B. In manifestari stiintifice in alte tari

Singur autor

1. Dincă Lucian, 1998: “Conservarea resurselor genetice  în România”, a 3-a întrunire internaţională “Darwin”, organizată de IPGRI Roma şi Birmingham University Marea Britanie; Warsovia. 1998.

2. Dincă Lucian, 2011: “The variation of some proprieties of Romanian forest soils (2004/1994) resulted from Biosoil inventories”, Combined FutMon/ICP Forests Expert Meeting, organizator ICP Forests, Tallinn, Estonia. 2011.

Prim autor

1. Dincă Lucian, Spârchez Gheorghe, 2004: “Restoration of forest soils in the Romanian flotation waste dumps”, Simpozionul Restoration of forest soils in polluted areas, Praga, Cehia.

2. Dincă Lucian, Voiculescu Ion, Dincă Maria, 2014: “Mushrooms and truffles in Romania”, COST Action FP 1203 European Non-Wood Forest Products (NWFPs) Network 2nd Workshop and 3rd management Committee Meeting, Krakow, Poland.

Colaborator

1. Mihalciuc V, Dincă L., 2007: “Sanitary state of Norway spruce stands in the Romanian protected areas”, Minister of the Environment and Agriculture, Podbanske, Slovacia.

2. Bragă C., Bouriaud O., Dincă L., Sparchez Gh., 2014: “Can forest management influence on the GHG fluxes?”, The 1st annual meeting of COST action FP 1305 Biolink, Reading UK.

3. G Sgrigna, N Maghakyan, C Baldacchini, R Esposito, I Zivojnovic, J Breuste, V Velikova, P Horvat, L Christensen, Didier Le Thiec, C Galina, R Grote, T Ninegal, E Rantzoudi, G Carriero, A Klamerus Iwan, S Gawronski, JH Amorim, C Cantar Ilie, L Dincă, D Djunisijevic, M Anicic, I Sinjur, R Alonso del Amo, P Cariñanos Gonzalez, P Bellan, M Kern, M Moretti, L Slingerland, Carlo Calfapietra, R Samson, 2015: “Particulate Matter deposition on leaves across European urban environments: Platanus sp. sampling campaign within COST Action FP1204”, Global Challenges of Air Pollution and Climate Change to Forests. IUFRO International congress, Nice, France.

 

4. Aurelia Onet, Lucian Dinca, Raluca Enescu, Horia Cacovean, Pantea Emilia, 2016: The quantitative occurrence of the soil microorganisms in the agrocenosis and natural cenosis from Crisurilor plain, Bihor county (Romania), Belowground biodiversity and global change 5th meeting of COST Action FP1305 Biolink, Prague, 24 – 26 October.

5. Articole de popularizare publicate in diverse reviste sau ziare

Singur autor

1. Dincă Lucian, 1995: “The wolf in Romania”-în revista “The Howler”, nr. 28, ed. de Wolf Society of Great Britain, Londra, Marea Britanie.

Prim autor

1. Dincă Lucian, Dincă Maria: “Consecinţele fenomenului de uscare prematură asupra calităţii lemnului de molid, brad, gorun, gârniţă, cer, stejar pedunculat, salcâm si plop” revista Pădurea Noastră.

2. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1998: “Surse de finanţare pentru organizaţiile non-guvernamentale şi nu numai”, Revista de Silvicultură nr.1(7) .

3. Dincă Lucian, Dincă Maria, 1998: “Silvicultura pe Internet (1)”, Revista de Silvicultură nr.2 (8).