Teme cercetare

Nr crt Programul/Proiectul Funcţia Perioada: de la până la
1 Program C.E.L.“Cercetări privind stabilirea criteriilor de sortare dimensională şi pe specii pentru produsele rezultate din tăieri de igienă şi accidentale″ responsabil 1988-1990
2 Program I.C.A.S.″Cercetări privind eficienţa silviculturală, economică şi ecologică a lucrărilor de conservare prin recoltarea de arbori dispersaţi şi cu volum redus la hectar″. responsabil 1991
3 Program I.C.A.S.″Cercetări pentru determinarea pierderilor cauzate de putregaiul roşu de diferite tipuri la molid″. responsabil 1991-1994
4 Program R.N.P.″Metode nedestructive de evaluare cantitativă şi calitativă a lemnului pentru furnir″. responsabil 1992-1994
5 Program I.C.A.S.″Dinamica creşterii arboretelor de cvercinee afectate de diverşi factori, comparativ cu arboretele normale″. co-responsabil 1995
6 Program R.N.P.″Cercetări privind răspândirea, exigenţele ecologice şi măsurile silviculturale aplicabile unor specii de foioase cu lemn valoros (paltin creţ, sorb de câmpie şi cireş)″. responsabil 1996-1997
7 Program C.E.T.-I.C.C.P.C.″Comportarea unor arbuşti pe haldele de zgură şi cenuşă acoperite cu turbă de la Sânpetru-Braşov″ responsabil contract 1998
8 Programul Orizont 2000″Cercetări auxologice în arborete aflate sub influenţa poluării industriale″ responsabil 1998-2000
9 Program R.N.P.″Cercetări privind cerinţele ecologice şi măsurile silviculturale pentru protejarea şi extinderea unor specii de foioase cu lemn valoros: sorb de câmpie, paltin creţ şi cireş″ responsabil 1998-2000
10 Program R.N.P.″Cercetări privind reconstrucţia ecologică a terenurilor acoperite de halde de steril″ responsabil 2001-2003
11 Programul RELANSIN: ″Conducerea arboretelor tinere de fag în scopul producerii de lemn valoros, având ca obiectiv corelaţia: diametru-vârsta exploatabilităţii″ responsabil 2001-2003
12 Program I.C.A.S. ″Dezvoltarea reţelei de suprafeţe experimentale demonstrative privind aplicarea măsurilor silviculturale adecvate în arboretele ocolului silvic experimental Săcele″ responsabil 2004-2005
13 Program R.N.P. ″ Studiu privind starea ecosistemelor forestiere din zonele de conservare specială a parcurilor naţionale şi naturale administrate de RNP-Romsilva afectate de factori destabilizatori ″ responsabil 2005-2006
14 Programul COST E42 “Growing valuable broadleaved tree species” Comitetul de Management 2004-2008
15 Programul COST 639 “Greenhouse gas budget of soils under changing climate and land use” Comitetul de Management 2006-2009
16 Programul FP6 ″TREEBREEDEX-a working model network of tree improvement for competitive, multifunctional and sustainable European forestry″ colaborator 2006-2009
17 Program CEEX “Definirea, evaluarea şi zonarea riscurilor pentru pădurile României – CLIDOIN” responsabil 2006-2008
18 Programul COST FP0701 “Post-Fire management in southern Europe” Comitetul de Management 2008-2011
19 Programul PN II “Utilizarea in scopuri energetice a culturilor instalate pe haldele de steril” responsabil 2008-2011
20 Programul LIFE+ENV/D/000218 FUTMON “Further development and implementation of an EU-level forest monitoring system” Responsabil soluri 2009-2011
21 Programul COST FP0803 “Belowground carbon turnover in European forests” Comitetul de Management 2009-2012
22 „Elaborarea Sectorului INEGES Folosinţa Terenurilor, Schimbarea Folosinţei Terenurilor şi Silvicultură (LULUCF) din raportarea pe anul 2011, în acord cu obligaţiile asumate în calitate de Parte la Convenţia-Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) şi cu obligaţiile asumate în calitate de Parte la Protocolul de la Kyoto (KP) Responsabil soluri LULUCF 2011

9. Tema 14RA/1998-2000:”Cercetări privind cerinţele ecologice şi măsurile silviculturale pentru protejarea şi extinderea unor specii de foioase cu lemn valoros: sorb de câmpie, paltin creţ şi cireş”, R.N.P.

11. Contract RELANSIN nr. 1140/2001: „Conducerea arboretelor tinere de fag în scopul producerii de lemn valoros, având ca obiectiv corelaţia: diametru-vârsta exploatabilităţii”, 2001-2002.

13. Tema   2005-2006: ‘’Studiu privind starea ecosistemelor forestiere din zonele de conservare specială a parcurilor naţionale şi naturale administrate de RNP-Romsilva afectate de factori destabilizatori ‘’

17. Contract CEEX 736/2006-2008: “Definirea, evaluarea şi zonarea riscurilor pentru pădurile României – CLIDOIN