Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

 1. Nume:  DINCĂ

2. Prenume: LUCIAN-CONSTANTIN.

 3. Data şi locul naşterii:  17.11.1958, Gheorghieni-Harghita.

4. Cetăţenie:  român.

5. Stare civilă: căsătorit, cu doi copii.

 

6. Studii:

Instituţia Liceul teoretic Andrei Şaguna, Braşov Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Braşov
Perioada:  de la (luna, anul)până la (luna, anul) 09.1973 – 07.1977 10.1978 – 07.1983
Grade sau diplome obţinute Diploma de bacalaureat Diploma de inginer silvic

 

7. Titlul ştiinţific: Doctor în ştiinţe agricole şi silvice în cadrul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Universitatea Braşov, 1999.

 

8. Experienţa profesională:

Perioada:de la (luna, anul) până la(luna, anul) 08.1983 – 06.1985 06.1985 – 02.1986 02.1986 – 03.1988 03.1988 – 10.2002 10.2002- 04.2006 04.2006-prezent
Locul: Covasna Covasna Braşov Braşov Braşov Braşov
Instituţia: Ocolul silvic Co-mandău Ocolul silvicCovasna Ocolul silvic Braşov Secţia ICAS Staţiunea ICAS Staţiunea ICAS
Funcţia: ing. silvic Ing. silvic ing. şef district cercet.şt. gr. III cercet. şt. gr. II cercet. şt. gr. I
Descriere: Fond forestier Împădu-riri  Coordonare activitate forestieră Responsabil program calitatea lemnului; biometrie, ecologie Ecologie, pedologie şi staţiuni forestiere, terenuri degradate Ecologie, pedologie şi staţiuni forestiere, terenuri degradate

 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: ICAS – Secţia de Cercetare Braşov – cercetător ştiinţific

gradul I din anul 2006.

 

10 . Vechime la locul de muncă actual: 26 ani.

 

11. Premii: Premiul de Excelenta al Progresului Silvic pentru cartea Pedologie, anul 2011.

 

12. Lucrări  elaborate  şi/sau  publicate: 10 cărţi, 58 articole publicate în ţară, 10 în străinătate, 4 articole ISI, 24 prezentări la manifestări științifice în țară, 9 prezentări la manifestări științifice în străinătate (vezi anexa).

 

13. Membru al asociaţiilor profesionale: 

In tara:

– Asociaţiei Progresul Silvic

– Societatea Naţională pentru Ştiinţa Solului

In strainatate:

– IPGRI, ECP/Genetic resources, Roma

-IUSS (International Union of Soil Sciences)

-FSEP (Forest Soil Expert Panel)

-TAUEG (Tuber Aestivum/Uncinatum European Group)

 

Reprezentarea in foruri stiintifice/comitete de program/comisii si consilii stiintifice/comitete de redactie:

-Membru in Consiliul Stiintific consultativ al Regiei Nationale a Padurilor RNP Romsilva (de la infiintare 2009-prezent).

-Membru in Comisia de Avizare si Control Stiintific (CACS) al ICAS Bucuresti (2000-prezent).

-Membru in Comisia de Avizare a Statiunii ICAS Brasov (1995-prezent).

-Membru in comitetul de redactie al Revistei de Silvicultura si Cinegetica.

-Responsabil Echipa Ecologie INCDS (2014-prezent).

-Membru in Consiliul Stiintific INCDS (2015-prezent).

 

14. Limbi străine cunoscute: franceza, engleza – foarte bine (scris, vorbit, citit), italiana-satisfăcător

 

15. Alte competenţe: 

Cadru didactic asociat (Conferenţiar) la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov – disciplinele Ecologie, Ecosisteme, Pedologie şi Staţiuni Forestiere, Geologie, Silvicultură.

– Cunoştinţe bune de informatică (Word, Excel, Statistică, Internet, ArcView etc.).

– Atestat în cadrul ICAS pentru întocmire studii de impact.

-Membru al unor asociatii de protectia mediului (Ursul, Renaturopa-Comitetul executiv).

Evaluator CNCSIS : Resurse Umane 2006,2010, Parteneriate 2007,2008 ; ANCSIS: Capacitati 2007, POSCE 2009.

Referent ştiinţific în comisiile de evaluare şi susţinere a tezelor de doctorat :

1.“Cercetări privind influenţa condiţiilor staţionale asupra biodiversităţii în vederea fundamentării pe baze ştiinţifice a constituirii şi managementului Parcului Naţional Cozia”, dr. ing. Ion GREERE, 2007.

2. “Cercetări privind cunoasterea caracteristicilor fundamentale ale staţiunilor forestiere din Colinele Tutovei, în vederea reconstrucţiei ecologice a arboretelor degradate”, dr. ing. Ionel DUMITRU, 2008.

3. “Cercetări privind structura, dinamica, stabilitatea şi ecofiziologia regenerării în pădurile naturale din estul Munţilor Căpăţânii şi Piemontului Olteţului”, dr. ing. Alexandru SĂRARU, 2008.

4. “Cercetări privind cunoaşterea nişelor ecologice optime pentru cireş pădureţ, paltin de munte şi frasin comun din partea nord-estică a Podişului Getic”, dr. ing. Virgil SCĂRLĂTESCU, 2008.

5. “Cercetări privind exploatarea lemnului în condiţiile pădurilor din bazinul superior al Râului Negru, judeţul Covasna”, dr. ing. Stelian Alexandru BORZ, 2009.

6. “Cercetări privind cunoaşterea caracterelor fundamentale ale staţiunilor forestiere apte pentru brădete şi brădeto-făgete de pe ultimele prelungiri estice ale Munţilor Goşmanului”, dr. ing. GHEORGHIU Oana Iuliana, 2010.

7. “Cercetări privind influenţa aplicării fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor asupra activităţii biologice si asupra altor proprietăţi ale solurilor din Câmpia Crişurilor”, dr. ing. BUGĂ Aurelia (căs. Oneţ), 2010.

8. “Cercetări asupra populaţiei de capră neagră (Rupicapra rupicapra carpatica) din Parcul Natural Bucegi”, dr. ing. Vlad Blaj-VOINESCU, 2010.

9. “Cercetări privind exploatarea lemnului în arborete parcurse cu rărituri din raza Ocolului silvic Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud”, dr. ing. Adrian Vasile RUS, 2010.

10. “Cercetări privind utilizarea unor mijloace moderne pentru caracterizarea climatopului staţiunilor forestiere”, dr. ing. Vlad Emil CRIŞAN, 2011.

11. “Cercetări asupra indicilor calitativi de lucru a instalaţiilor de irigare a culturilor în pepinierele forestiere”, dr. ing. Mihai George TOMOIAGĂ, 2011.

12. “Cercetări privind diversitatea producătorilor din ecosistemele de făgete şi amestecuri de răşinoase cu fag din Masivul Ciucaş”, dr. ing. Aliona-Mihaela BUCĂTARU (SAVA), 2012.

13. “Determinarea cantitativă a indicatorilor ecologici folosiţi în bonitarea staţiunilor forestiere de gorunete, făgete şi goruneto-făgete de dealuri (FD3) din Subcarpaţii Ialomiţei”, dr. ing. Răzvan-Dănuţ ENACHE, 2012.

14. “Cercetări privind colectarea lemnului în regiuni montane greu accesibile în condiţiile specifice UP II Soveja, judeţul Vrancea”, dr. ing. Crisitan Ionuţ DUŢĂ, 2012.

15. “Cercetări privind dinamica staţiunilor forestiere din zonele îndiguite ale sectorului inferior al Luncii şi Deltei Dunării”, dr. ing. Costel PETCU, 2012.

16. “Cercetări privind exploatarea şi valorificarea lemnului în pădurile Munţilor Valcan”, dr. ing. Ion IOVU, 2012.

17. “Cercetări privind cojirile produse asupra arborilor rămaşi în picioare în arboretele de fag parcurse cu tăieri progresive în urma procesului de colectare cu tractorul”, dr. ing. Rudolf Alexandru DERCZENI, 2012.

18. “Determinarea cantitativă a indicatorilor ecologici folosiţi în bonitarea staţiunilor forestiere montane şi premontane de făgete (FM1+FD4) din Munţii Baraolt şi Bodoc”, dr. ing. Ovidiu APARASCHIVEI, 2012.

19. “Cercetări privind caracteristicile staţiunilor apte pentru cultura bradului şi laricelui în zona Subcarpaţilor Moldovei dintre Bistriţa şi Trotuş”, dr. ing. Valentin IONIŢĂ, 2012.

20. “Managementul riscului la incendii forestiere”, dr. Ioan Valentin Marcel POSEA, 2012.

21. “Evaluarea carbonului sechestrat din Parcul Național Piatra Craiului și Parcul Natural Bucegi”, dr. Elena Mihaela EDU, USAMV București, 2013.

22. “Producția de biomasă și stocarea carbonului în arboretele tinere de salcâm (Robinia pseudoacacia L.) din sudul României”, dr. Alexandru Liviu CIUVĂȚ, 2013.

23. “Caracterizarea arboretelor de șleau vătămate de către vânat și prin pășunat în masivul Dognecei”, dr. Ticu Lucian RUSU, 2014.

24. “Nutriția minerală a speciilor din genul Quercus în diferite condiții staționale”, dr.ing. Raluca Elena ENESCU, 2015.

25. “Cercetări privind reconstrucția ecologică a haldelor de steril rezultate prin exploatări miniere de suprafață din bazinul mijlociu al Jilțului și Motrului”, dr.ing. Cătălin DINUCĂ, 2015.

26. “Cercetări privind productivitatea la operații mecanizate de exploatare a lemnului”, dr.ing. Marcian Ioan BÎRDA, 2015.

27. “Cercetări privind consumurile de timp și carburant specifice sistemului de extracție a lemnului harvester-forwarder”, dr.ing. Andrei Ioan APĂFĂIAN, 2015.

28. “Efecte ale exploatării lemnului asupra solului în zona pădurilor Primăriei Municipiului Săcele”, dr.ing. Horațiu George MUNTEANU, 2015.

Referent ştiinţific cărţi publicate:

-“Sistematice staţiunilor forestiere”, Dănescu F., Costăchescu C., Mihăilă E., Editura Silvică, Seria a II-a Lucrări de cercetare, 253 pag, 2010.

-“Corelarea sistemului român de clasificare a solurilor (SRCS, 1980) cu sistemul român de taxonomie a solurilor (SRTS, 2003)″, Dănescu F., Costăchescu C., Drăgan D., Editura Silvică, Seria a IV-a Norme, îndrumări şi recomandări tehnice, 80 pag, 2010.

Reviewer: Revista de Silvicultură şi Cinegetică; Annals of Forest Research (ISI); African Journal of Agricultural Research (ISI), International Journal of Agricultural Policy and Research, Sky Journal of Agricultural Research, iForest (ISI), Revista Pădurilor, International Journal of Biodiversity and Conservation, Journal of Development and Agricultural Economics.

 

Membru Comisii grade didactice:

1. Prof Lucian Curtu, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, 20.09.2013.

2. Conf. Bogdan Popa, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, 23.02.2014.

3. Conf. Alexandru Borz, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, 23.02.2014.

4. Conf. Derczeni Rudolf, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, 23.02.2014.

5. Prof. Iosif Vorovencii, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, 09.09.2014.

6. Conf. Eugen Iordache, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, 09.09.2014.

7. Conf. Viorela Marcu, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, 29.01.2015.

8. Prof. Alexandru Borz, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, 18.09.2015.

9. Conf. Razvan Campu, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, 18.09.2015.

10. Conf. Viorel Marinescu, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov, 18.09.2015.

-Organizator Conferințe internaționale:

– COST Action ES 1203 Enhancing the resilience capacity of sensitive montain forest ecosystems under environmental change (SENSFOR), MC/WG meeting, 2-5 September 2014, Brasov, Romania.

-Participant la Congrese, Conferinte, intalniri de lucru in strainatate (COST, ICP Expert Panel on Soil and Soil Solution,  Euforgen, Tuber aestivum/uncinatum European Scientific Group) : 55.

 

16. Specializări şi calificări:

-Curs de perfecţionare de statistică matematică-ICAS Braşov, 1982;

-Curs de limba engleză-Centrul de perfecţionare Băneasa, Bucureşti, 1991;

-Curs de calculatoare-Camera de Comerţ şi Industrie, Braşov, 1992;

-Conservarea resurselor genetice -IPGRI Roma şi Universitatea Birmingham, Polonia, 1997;

-Curs de Managementul proiectelor-AMCSIT, Politehnica Bucureşti, 2001.

-Curs de întocmire a proiectelor internaţionale privind deşertificarea şi conservarea biodiversităţii-Global Environment Facility (GEF) şi United Nations Development Programme (UNDP), Cehia, 2003.

 

17. Experienţa acumulată în alte programe:

Nr crt Programul/Proiectul Funcţia Perioada: de la până la
1 Program C.E.L.“Cercetări privind stabilirea criteriilor de sortare dimensională şi pe specii pentru produsele rezultate din tăieri de igienă şi accidentale″ responsabil 1988-1990
2 Program I.C.A.S.″Cercetări privind eficienţa silviculturală, economică şi ecologică a lucrărilor de conservare prin recoltarea de arbori dispersaţi şi cu volum redus la hectar″. responsabil 1991
3 Program I.C.A.S.″Cercetări pentru determinarea pierderilor cauzate de putregaiul roşu de diferite tipuri la molid″. responsabil 1991-1994
4 Program R.N.P.″Metode nedestructive de evaluare cantitativă şi calitativă a lemnului pentru furnir″. responsabil 1992-1994
5 Program I.C.A.S.″Dinamica creşterii arboretelor de cvercinee afectate de diverşi factori, comparativ cu arboretele normale″. co-responsabil 1995
6 Program R.N.P.″Cercetări privind răspândirea, exigenţele ecologice şi măsurile silviculturale aplicabile unor specii de foioase cu lemn valoros (paltin creţ, sorb de câmpie şi cireş)″. responsabil 1996-1997
7 Program C.E.T.-I.C.C.P.C.″Comportarea unor arbuşti pe haldele de zgură şi cenuşă acoperite cu turbă de la Sânpetru-Braşov″ responsabil contract 1998
8 Programul Orizont 2000″Cercetări auxologice în arborete aflate sub influenţa poluării industriale″ responsabil 1998-2000
9 Program R.N.P.″Cercetări privind cerinţele ecologice şi măsurile silviculturale pentru protejarea şi extinderea unor specii de foioase cu lemn valoros: sorb de câmpie, paltin creţ şi cireş″ responsabil 1998-2000
10 Program R.N.P.″Cercetări privind reconstrucţia ecologică a terenurilor acoperite de halde de steril″ responsabil 2001-2003
11 Programul RELANSIN: ″Conducerea arboretelor tinere de fag în scopul producerii de lemn valoros, având ca obiectiv corelaţia: diametru-vârsta exploatabilităţii″ responsabil 2001-2003
12 Program I.C.A.S. ″Dezvoltarea reţelei de suprafeţe experimentale demonstrative privind aplicarea măsurilor silviculturale adecvate în arboretele ocolului silvic experimental Săcele″ responsabil 2004-2005
13 Program R.N.P. ″ Studiu privind starea ecosistemelor forestiere din zonele de conservare specială a parcurilor naţionale şi naturale administrate de RNP-Romsilva afectate de factori destabilizatori ″ responsabil 2005-2006
14 Programul COST E42 “Growing valuable broadleaved tree species” Comitetul de Management 2004-2008
15 Programul COST 639 “Greenhouse gas budget of soils under changing climate and land use”  Comitetul de Management 2006-2009
16 Programul FP6 ″TREEBREEDEX-a working model network of tree improvement for competitive, multifunctional and sustainable European forestry″ colaborator 2006-2009
17 Program CEEX “Definirea, evaluarea şi zonarea riscurilor pentru pădurile României – CLIDOIN” responsabil 2006-2008
18 Programul COST FP0701 “Post-Fire management in southern Europe” Comitetul de Management 2008-2011
19 Programul PN II “Utilizarea in scopuri energetice a culturilor instalate pe haldele de steril” responsabil 2008-2011
20 Programul LIFE+ENV/D/000218 FUTMON “Further development and implementation of an EU-level forest monitoring system” Responsabil soluri 2009-2011
21 Programul COST FP0803 “Belowground carbon turnover in European forests” Comitetul de Management 2009-2012
22 „Elaborarea Sectorului INEGES Folosinţa Terenurilor, Schimbarea Folosinţei Terenurilor şi Silvicultură (LULUCF) din raportarea pe anul 2011, în acord cu obligaţiile asumate în calitate de Parte la Convenţia-Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) şi cu obligaţiile asumate în calitate de Parte la Protocolul de la Kyoto (KP) Responsabil soluri LULUCF 2011
23 Programul COST FP1106 “Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS-STRESS” Comitetul de Management 2012-2016
24 Programul COST ES 1203 “Enhancing the resilience capacity of SENSitive mountain FORest ecosystems under environmental change (SENSFOR)” Comitetul de Management 2012-2016
25 “Determinarea factorilor de emisie-absorbţie pentru rezervoarele din terenuri forestiere şi din terenurile în conversie de la şi la pădure în acord cu obligaţiile asumate în calitate de Parte la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC) şi cu obligaţiile asumate în calitate de Parte la Protocolul de la Kyoto (KP)”. Responsabil soluri 2012
26 Programul Nucleu, Contract 46N/2009, “Gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere în contextul modificărilor globale de mediu GEDEFOR”, tema PN  09460208  “Evaluarea stocului de carbon în principalele tipuri de soluri forestiere din Romania și distribuția acestora în raport cu diversitatea lor” responsabil 2012-2014
27 Programul COST FP1204 “Green infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests” Comitetul de Management 2013-2017
28 Programul COST FP1305 “BioLink: linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests” Comitetul de Management 2014-2018
29 European Commision, Joint Research Center, Institute for Environment and Sustainability Forest Resources and Climate Unit: Specific Contract 12 Modeling carbon stock change of forest mineral soils responsabil 2014
30 Programul Nucleu, Contract 46N/2009, “Gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere în contextul modificărilor globale de mediu GEDEFOR”, tema PN  09460311 “Fundamentarea cerințelor ecologice pentru cultursa speciei Paulownia în România” responsabil 2015
31 Joint Research Project Romania-Bulgaria “Investigation of the effectiveness of agroforestry systems for improvement of the productivity and the environmetal quality of coastal lands along Danube” responsabil 2015-2017
32 Programul Nucleu, Contract 1633/2016, “Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creșterea competitivității acestuia și a calității vieții-DESFOR”, tema PN  16330205 “Influența factorilor abiotici de risc asupra caacteristicilor solurilor forestiere din România” responsabil 2016-2017
33 Programul COST CA 15226 “Climate-smart forestry in mountain regions” Comitetul de Management 2016-2020
 

DOMENII DE COMPETENŢĂ:

-Degradarea ecosistemelor în urma intervenţiei umane.

-Biodiversitate, arii protejate.

-Pedologie şi staţiuni forestiere.

-Specii forestiere cu lemn valoros (paltin creţ, sorb etc.).

-Trufe

-Culturi energetice (Paulownia, Miscanthus etc.)