Publicatii

 Lista lucrarilor stiintifice publicate (autor)

In ţară:
 
·        Dinamica cresterilor sezoniere la fag, brad si molid in arboretele naturale destinate
 ocrotirii ecofondului forestier, publicata in volumul “Ameliorarea arborilor, amenajarea si protectia ecosistemelor forestiere”, editat de ICAS Brasov – 1992.
·        Cercetari privind distributia spatiala si dinamica cresterii radiale in paduri
pluriene naturale de fag cu rasinoase, din bazinul superior al Prahovei, publicata in lucrarea :”Sesiunea anuala de comunicari stiintifice a statiunii ICAS Brasov – martie 1993”.
·        Cercetari auxologice in paduri naturale destinate ocrotirii ecofondului forestier
situate in bazinul superior al Prahovei, publicata în lucrarea: “Simpozion stiintific jubiliar”, editata de ICAS Bucuresti 1994.
·        Cercetari privind ciclul de evolutie al padurilor naturale din Bucegi şi  Piatra Craiului.
Analele Universitatii Stefan cel Mare Suceava, vol. II.  1995.
·        Contributii privind studiul variatiei cresterilor radiale la diferite inaltimi de-a
 lungul fusului, la molid si brad, in padurea naturala – Piatra Arsa (Bucegi). Analele Universitatii “Stefan cel Mare” Suceava, vol. III, 1996.
·        Pădurile braşovene. Marime şi structură. Revista de Silvicultura nr.1/1996 –Braşov.
·        Caracteristici biometrice si auxologice ale fagetelor afectate de inmlastinare, din
bazinul superior al Cormoşului – Revista de Silvicultura nr. 3/1996 – Brasov.
·        Consideratii privind influenta rupturilor de vânt asupra caracteristicilor biometrice
şi auxologice ale bradului din cadrul amestecurilor de fag cu răşinoase din pădurea Răcădău. – Revista de Silvicultura, nr. 1/1997 Braşov.
·        Analiza comparativa a unor caracteristici structurale ale arboretelor naturale
pluriene de fag cu raşinoase, pe faze de dezvoltare – Revista de Silvicultura, nr. 1-2/1999, Brasov.
·        Particularităţi structurale ale arboretelor naturale pluriene, pe faze de dezvoltare.
Revista Pădurilor nr. 3/ 1999, Bucureşti.
·        Cercetări privind potenţialul auxologic şi stabilitatea arboretelor pluriene naturale, pe
faze de dezvoltare. Revista de Silvicultură nr. 1-2/2000, Braşov
·        Potenţialul turistic al pădurilor braşovene. – Revista Pădurilor, nr. 443/2000, Bucureşti..  
·       Stabilirea densităţii optime şi a indicilor de recoltare pentru arboretele de molid pe baza datelor provenite din suprafeţele experimentale permanente. Revista de Silvicultura, nr. 13-14/2002, Brasov.
·       Diametrul indicator la arboretele pluriene şi grădinărite. Silvologie, vol. IV B, Editura Academiei Române, 2005, Bucureşti.
·      Fundamente biometrice ale amenajării pădurilor, Silvologie, vol. IV B, Editura Academiei Române, 2005, Bucureşti.

 Lista lucrarilor prezentate la manifestari stiintifice (autor)


In ţară:
·        Ecologizarea turismului, un deziderat al zilelor noastre – simpozion organizat de B.T.T. Braşov – nov. 1989.
·         Cercetari auxologice in paduri naturale destinate ocrotirii ecofondului forestier – 1993 –Sesiunea de comunicări stiintifice organizata de  ICAS Bucuresti.
 
·         Cercetari auxologice in padurile naturale destinate ocrotirii ecofondului forestier, situate in bazinul superior al Prahovei. Simpozion stiintific jubiliar ICAS Bucuresti – 1994.
·         Importanta ecologica si turistica a padurilor – lucrare prezentata la a III-a Conferinta Nationala pentru Protectia Mediului Brasov, mai 1995.
·         Perturbatii auxologice in arborete de fag aflate in ultimul deceniu sub influenta modificarilor climatice – Sesiunea de comunicari stiintifice organizata de ICAS Bucuresti, mai 1995.
·         Influenta poluarii industriale asupra caracteristicilor biometrice si auxologice ale arboretelor de fag. Sesiunea de comunicari stiintifice organizata de ICAS – Brasov, 1995.
·      Caracteristiques de la structure dans les forêts naturelles melanges d’hêtre, de sapin et d’épicea des Massives Bucegi et Piatra Craiului, sur phases de developpement. Simpozionul internaţional Pro-Silva Europe, Timisoara, 19-25 sept. 1998.
·      Cercetări  privind  potenţialul  auxologic  şi  stabilitatea  arboretelor  pluriene  naturale, pe faze de dezvoltare. Sesiunea de comunicari stiintifice organizata de ICAS – Brasov, 1999.

·      Stabilirea densităţii optime şi a indicilor de recoltare pentru arboretele de fag, pe baza datelor provenite din suprafeţele experimentale permanente. Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Silvicultură : „ Pădurea romănească la cumpăna dintre milenii”, Braşov,     20 oct. 2000.
·    Tăieri de transformare la grădinărit aplicate în cadrul O.S.E Săcele, 11 th International Silver Fir Symposium, sept. 2005, Poiana Braşov – România.