Teme cercetare

Experienţa de conducere proiecte
 
–         în ţară:
 
·                   Cercetari auxologice in paduri naturale destinate ocrotirii ecofondului forestier, 1990-1993.
·                   Dinamica evolutiei cresterilor in arboretele de molid, brad, fag, amestecuri de fag cu rasinoase si cvercinee, afectate de seceta, 1994-1996.
·                   Cercetări biometrice în ecosistemele de pădure reprezentative sub raport ecologic şi economic, 1997-2000.
·                    Studiu privind particularităţile ecologice, biometrie şi auxologice ale frasinului în statiunile deluroase de gorunete din Pădurea ICAS Tg. Mureş, 2000.
·                   Modelarea difuziei şi a transportului poluanţilor atmosferici pe baza impactului acestora asupra ecosistemelor forestiere, în contextul climatului local şi regional, 2000-2002.
·                   Cercetări auxologice, dendrocronologice şi dendroclimatologice în păduri aflate sub impactul modificărilor climatice, în vederea gestionării durabile a pădurilor, 2000-2002.
·                   Cercetări complexe în suprafeţe experimentale privind dinamica structurii, creşterea şi productivitatea arboretelor, în vedera optimizării gospodăririi acestora, 2002 – 2004.
·                   Studiu privind fundamentarea soluţiilor tehnice ale amenajamentelor O.S. Groşii Tibleşului şi Strâmbu Băiuţ, 2005 – 2006.
 
·                   Studiu privind calitatea lemnului din arboretele de fag cu vârstă înaintată din cadrul O.S. Grosii Tibleşului şi Strâmbu Băiuţ-D.S. Baia Mare, 2005 – 2006.
·                   Cercetări în suprafeţe experimentale permenete privind creşterea si calitatea arboretelor echiene de molid, brad, fag, în raport cu intensitatea tăierilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, 2005 – 2007.
·                   Studiu privind refacerea – substituirea arboretelor cărpinizate din Pădurea ICAS Tg. Mureş, 2007.
·                   Inventarieri periodice în suprafeţele experimentale de lungă durată pentru silvotehnică, 2006 – 2008.