Curriculum Vitae

1. Numele: IACOB

2. Prenumele: IOAN – CORNELIU 

3. Data şi locul nasterii: 27.09.1955, Augustin, judeţul Braşov

4. Cetătenia: română.

5. Starea civila: necăsătorit.

6. Studii:
 

Institutia Liceul teoretic Rupea

Judeţul Braşov

Scoala de specializare postliceală proiectări construcţii maşini-I.A.Braşov Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere, Brasov
Perioada: 09.1970- 07.1974 09.1974 – 07.1976 09.1978- 07.1983
Diplome obtinute: diploma de bacalaureat diploma diploma inginer silvic

 

7. Titlul ştiinţific: Doctor 

8. Experienţa profesională:

Perioada: 09.1983-05.1988 05.1988-02.1991 02.1991-07.1998 07.1998- 06.2001 06.2001 – 2008
Locul: Braşov Braşov Braşov Braşov Braşov
Institutia: ICAS Secţia Braşov ICAS Secţia Braşov ICAS Secţia Braşov ICAS Secţia Braşov ICAS Secţia Braşov
Functia: inginer tehnolog
inginer cercetare cercetator stintific
cercetator stintific pr. gr. III
cercetator stintific pr. gr. II
Descriere: amenajarea pădurilor cercetare: biometrie forestieră cercetare: biometrie forestieră cercetare: biometrie forestieră cercetare: biometrie forestieră

 

9. Locul de munca actual şi functia: Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice (ICAS), Secţia Brasov,                         

     cercetator ştiintific principal gradul II.

10. Vechime la locul de munca actual: 25 ani.

11. Brevete şi inventii:

12. Lucrari publicate: 15 articole ( se anexează ).

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

Societatea Progresul Silvic;     

14. Limbi straine cunoscute: franceză, engleza

15. Alte competenţe: Operare pe calculator (PC)

16. Specializări/calificări:

       -Curs de perfecţionare profesională Program : “Biostatistică forestieră”, 1989 ;

       -Curs de limba franceză–Centrul de Perfecţionare a Personalului
din Agricultură–Băneasa, 1991

– Curs de operator calculatoare – S. C. Alfabit Braşov, 1994;

– Curs privind managementul intreprinderilor, Sinaia, 1997.           

17. Experienta acumulată în alte programe:

Proiectul Functia Perioada
Cercetari auxologice în păduri naturale destinate ocrotirii ecofondului forestier responsabil 1990-1993
Dinamica evolutiei creşterilor în arboretele de molid, brad, fag şi cvercinee afectate de secetă responsabil 1994-1996
Cercetări biometrice şi auxologice în ecosistemele de pădure reprezentative sub raport ecologic şi economic responsabil 1997-2000
Studiul-inventariere a stării actuale a pădurilor private, privind compoziţia, vârsta, starea fitosanitară şi posibilitătile de recoltare de masă lemnoasă responsabil 1999
Studiu privind particularităţile ecologice, biometrie şi auxologice ale frasinului în statiunile deluroase de gorunete din Pădurea ICAS Tg. Mureş responsabil 2000
Modelarea difuziei şi a transportului poluanţilor atmosferici pe baza impactului acestora asupra ecosistemelor forestiere, în contextul climatului local şi regional. responsabil 2000-2002
Cercetări auxologice, dendrocronologice şi dendroclimatologice în păduri aflate sub impactul modificărilor climatice, în vederea gestionării durabile a pădurilor responsabil 2000-2002
Cercetări complexe în suprafeţe experimentale privind dinamica structurii, creşterea si productivitatea arboretelor, în vedera optimizării gospodăririi acestora. responsabil 2002-2004
Cercetări în suprafeţe experimentale permenete privind creşterea si calitatea arboretelor echie-ne de molid, brad, fag, în raport cu intensitatea tăierilor de îngrijire şi conducere a arboretelor responsabil 2005-2007

 

18. Alte menţiuni: Am colaborat la alte 9 teme de cercetare.

                                                                                         Dr. ing. Iacob Corneliu.