Despre noi

Staţiunea silvică experimentală Braşov a fost înfiinţată de profesorul Alexandru Săvulescu în anul 1949, la un an după mutarea Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere în municipiul de la poalele Tâmpei.

Alexandru Săvulescu a pus bazele Staţiunii silvice experimentale Braşov cu clarviziunea inginerului silvic pragmatic, convis de condiţiile socio-profesionale, culturale şi economice din Braşov – centru universitar situat în “inima geografică” a României şi în mijlocul unui fond forestier întins, valoros şi reprezentativ.

Sub privirea atentă şi competentă a profesorului Alexandru Săvulescu “Staţiunea de experimentare forestieră Braşov” a parcurs în perioada 1949-1953 primii paşi de activitate executând analize de seminţe pentru unităţile de producţie şi colaborând anual cu ICFS-ul la câte 10 teme de cercetare.

În 1953 Staţiunea este preluată de ICEF, împreună cu cele trei puncte experimentale ale sale: Sinaia, Braşov – Noua şi Sibiu, fiind condusă de ing. T. Văetuş.

Un eveniment benefic, care a marcat întreaga evoluţie a Staţiunii Braşov a fost preluarea în 1957 a conducerii acestei staţiuni de către dr. ing. Ilarion Vlase.

În perioada 1957-1961 şi 1973-1974 cât a fost şef de staţiune şi 1961-1986 cît a fost şeful colectivului de cercetare, domnul dr. ing. Ilarion Vlase s-a dovedit a fi un model de muncă conştiincioasă şi pasionată, un cercetător de înaltă clasă, o personalitate marcantă în domeniul seminţelor forestiere şi a silvotehnicii, un conducător cu o deosebită diplomaţie, un promotor al noului, care şi-a adus contribuţia hotărâtoare la:                

– Construirea sediului actual (1957-1960).
– Amenajarea unui centru republican de conservare a seminţelor de răşinoase (1961-1965);
– Preluarea în 1957 a Punctului experimental Braşov al Institutului de Cercetări pentru Mecanizarea Silviculturii şi a Exploatărilor şi lărgirea în 1958 a laboratorului de mecanizare a lucrărilor forestiere.
– Coordonarea activităţii unei reţele bogate de puncte experimentale la Braşov (1955-1960), Sinaia (1955-1960), Sibiu (1955-1960), Borsec (1958-1962), Sighişoara (1959-1961), Măneciu (1960-1962), Întorsura Buzăului (1950-1962) şi Gurghiu (1958-1962).
– Asigurarea bazei materiale şi dezvoltarea laboratoarelor de “Controlul seminţelor”, “Protecţia pădurilor” şi “Cultura pădurilor.”
– Înfiinţarea în 1963 a unui laborator de “Economia vânatului şi piscicultură”;
-Înfiinţarea, dotarea şi amenajarea cu aparatură modernă a laboratoarelor de genetică, fiziologie-biochimie şi “culturi in vitro”, construirea unei sere, dotarea cercetării cu o maşină – laborator şi acordarea a 4 burse pentru specializare în străinătate prin proiectul de asistenţă tehnică PNUD (FAO)- ROM/76/014.