Date identificare proiect

Denumirea proiectului: Cercetări în sprijinul dezvoltării capacității de evaluare și atenuare a impactului schimbărilor climatice și a altor factori de stress asupra stării ecosistemelor forestiere și a culturilor viticole.

 Perioada: 02.11.2017-10.12.2018.

Coordonator: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea București- INCDS.

Parteneri:

P1 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului –INCDPM Bucureşti.

P2 – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Stefăneşti Argeş – INCDBH.

P3 – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru –SCDVV Bujoru.

P4 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare Bucureşti – INMA.

P5 – Universitatea Dunărea de Jos din Galați – UGAL.