Analize entomologice

CS I dr. ing. Dănuţ CHIRA
CS III ing. Florentina CHIRA

Expertiză / asistenţa tehnică privind bolile forestiere:

– observaţii de teren privind:
– cadrul natural în care se dezvoltă plantele forestiere sau ornamentale afectate de boli;
– stabilirea stării de sănătate a puieţilor şi arborilor;
– monitorizarea stării de sănătate a plantelor forestiere;
– analize fitopatologice de laborator privind:
– identificarea agenţilor patologici ai plantelor lemnoase forestiere şi ornamentale;
– determinarea bolilor de nutriţie sau fiziologice (cauzate de poluante sau diverşi factori abiotici) ale plantelor forestiere şi ornamentale.

Activitatea de asistenţă tehnică in domeniul Entomologiei

–          determinări de insecte dăunătoare diverselor specii de răşinoase şi foioase din pepiniere, răchitării, plantaţii, semănături, regenerări naturale şi arborete, care vatămă diferite organe ale plantelor- rădăcini, tulpini, frunze, muguri, lujeri, fructe;

–          semnalarea şi depistarea dăunătorilor în teren şi efectuarea analizelor de laborator în vederea stabilirii elementelor de prognoză a vătămărilor probabile a speciilor forestiere;

–          stabilirea măsurilor de combatere integrată a dăunătorilor de tulpină ai răşinoaselor în zonele afectate de calamităţi naturale precum doborâturile şi rupturile de vânt sau zăpadă, incendiile de pădure, alunecările de teren,etc.;

–          urmărirea evoluţiei dinamicii populaţiilor unor defoliatori periculoşi ai răşinoaselor( omida păroasă a molidului, tortricidele bradului,viespile acelor de molid şi pin,etc.) în vederea semnalării în timp util a apariţiei gradaţiilor şi aplicării măsurilor eficiente de combatere;

participarea la elaborarea documentaţiilor de statistică şi prognoză a dăunătorilor.