Analize seminte

În cadrul Laboratorului de analiza calităţii loturilor de seminţe forestiere din ICAS Staţiunea Brasov se efectueaza analize conform SR 1908/2004 (care este in conformitate cu normativele ISTA). Se elibereaza buletine de analiză a calităţii loturilor de seminţe forestiere analizate în care se dau rezultate privind:

– puritatea lotului analizat
– procentul de germinaţie (prin metoda fiziologica) sau viabilitatea (prin metoda biochimica cu tetrazoliu)
– valoarea culturală
– masa a 100 de seminţe
– numărul de seminţe la kg
– numărul de seminţe germinabile / viabile la kg

La cerere se efectueaza si analize de umiditatea lotului de seminţe. Pentru loturile care se pastreaza în Centrul de conservare si prelucrare al seminţelor de răşinoase din ICAS Braşov, analizele de umiditate se efectează înainte de prelucrarea şi punerea la păstrat a unui lot de seminţe.