Puieti ornamentali

În anul 1981, a fost dată în folosinţa o aripă nouă a clădirii Staţiunii, necesară dezvoltării cercetărilor de genetică forestieră, precum şi a unei sere afectate experimentărilor specifice.

În anul 2002, în urma reparaţiilor efectuate, a fost redată funcţionalitatea serei. Sera a fost dotată cu tehnica necesară iniţierii cercetărilor privind producerea unor specii forestiere ornamentale de interes deosebit şi care prezintă un grad mai mare de dificultate în ceea ce priveşte reproducerea.

Cercetările (responsabil ing. Dincă Maria) au fost efectuate împreună cu o activitate de microproducţie executată în colaborare cu O.S.E. Săcele şi O.S.E. Mihăieşti, principalele obiective ale acestor cercetări fiind următoarele:

– experimentarea  unor  variante de cultură din butaşi prin folosirea mai multor   substraturi nutritive şi a unor stimulenţi de înrădăcinare;

– determinarea momentului optim de recoltare a butaşilor şi stabilirea  tehnicilor de cultură, în funcţie de specie;

– cultura unor plante ornamentale din seminţe, inclusiv din seminţe supuse unor tratamente de întrerupere a stării dorminde în condiţii controlate de umiditate şi temperatură;

– repicarea materialului produs în pepinierele O.S.E. Săcele şi Mihăieşti;

– valorificarea materialului produs.

Prin butăşiri s-au obţinut puieţi din următoarele specii:

– Buxus sempervirens
– Campsis radicans
– Cephalotaxus harringtonia
– Juniperus communis ssp. nana
– Juniperus sabina var. cupressifolia
– Juniperus horizontalis
– Juniperus media pfitzeriana
– Juniperus virginiana
– Kerria japonica
– Ligustrum vulgare
– Spirea x vanhouttei
– Taxus baccata
– Thuja occidentalis var. globossa şi var. fastigiata
– Thuja plicata
– Weigella florida
Din sămânţă s-au obţinut puieţi din următoarele specii:

– Abies concolor
– Abies nordmaniana
– Chamaecyparis lawsoniana
– Crataegus pensylvanica
– Evodia hupehensis
– Magnolia x soulangiana
– Magnolia macrophylla
– Magnolia obovata
– Picea pungens
– Pinus mugo
– Prunus avium
– Pseudotsuga menziesii
– Sorbus torminalis
– Staphyllea pinnata
– Taxodium distichum
– Thuja orientalis
– Viburnum lantana
– Viburnum rhitidophyllum
– Wisteria sinensis

Magnolia macrophylla

Kerria japonica                                       Campsis radicans                       Magnolia obovata

                  

Hibiscus syriacus                               Thuja globossa                                  Weigella florida