Studii de bonitate a terenurilor

Bonitatea terenurilor reflectă potenţialul natural de producţie forestieră sau agricolă al acestora. In cadrul studiilor se determină nivelul unor parametri fizici şi chimici ai solurilor, care se interpretează in raport cu condiţiile climatice, de vegetaţie şi relief specifice zonei analizate.

               Necesitatea acestor studii apare in următorele situaţii:

   – pentru echivalarea bonităţilor, în situaţia compensării unor terenuri care se scot din fondul forestier sau agricol.

   – la scoaterea temporară a unor terenuri din fondul forestier şi la reprimirea acestora (conform Ordinului,Ministrului Agriculturii..nr,58/2003).

Sudii de bonitate realizate

Nr. crt. Titlul Anul Responsabil Beneficiar
1. Studiu privind bonitatea terenurilor de pe traseul din fond forestier al conductei de transport gaze naturale Filipeşti- Răzdvad 2003 Cioloca Ninis   S.N.ROMGAZ S.A. Mediaş
2.  

Studiu privind bonitatea terenului din golul de munteClăbucetul Taurului, oferit în compensare pentru extinderea 
domeniului schiabil al oraşului Azuga

2006 Cioloca Ninis Primăria Oraşului Azuga
3. Memoriu tehnic nacesar emiterii acordului de mediu pentru scoaterea din fond forestier a perimetrului Bungard – Guşteriţa şi extinderea carierei de argilă 2007 Costea Alexandru S.C. Tondach Produkion România
4. Studiu de stabilire a bonităţii terenurilor ce urmează a fi schimbate între Primăria Oraşului Agnita şi O.S. Agnita, situat pe raza localităţii Agnita, în păşunea Gaura Lupului, în suprafaţă de 2000 mp, respectiv în fond forestier, U.P. II Agnita, u.a. 63 A, în suprafaţă de 4000 mp – Judeţul Sibiu 2007 Costea Alexandru Primăria Oraşului Agnita
 5. Studiu de stabilire a bonităţii terenurilor ce urmează a fi schimbat între Primăria Cristian şi O.S. Cindrel, situate pe raza comunei Cristian, în Păşunea Vălari, respectiv în fond fond forestier, U.B. I Cristian – Pădurea Mărăjdiei 2007 Costea Alexandru R.P.L. O.S. Cindrel R.A.
6. Studiu de stabilire a bonităţii terenurilor situate în u.a. 116M, U.P. IV Postăvaru, O.S. Braşov (6400 mp) şi extravilanul Comunei Buda, judeţul Buzău, parcela 6257 (6700 mp) din tarlaua 71 şi parcela 3139 (3600 mp) din tarlaua 44, aflate în proprietatea d-nului Ionaşcu Mugur 2007 Costea Alexandru

Pepelea Dan

Ionaşcu Mugur
7. Studiu de stabilire a bonităţii terenurilor ce urmează a fi scos din fond forestier, situat în u.a. 116M, U.P. IV Postăvaru, O.S. Braşov (7600 mp), respectiv introdus în fond forestier, situate în extravilanul Comunei Buda, judeţul Buzău, parcela 6251 (8900 mp) din tarlaua 71, aflate în proprietatea d-nei Ionaşcu Lelia 2007 Costea Alexandru

Pepelea Dan

Ionaşcu Lelia
8. Studiu de stabilire a bonităţii terenurilor, ce urmează a fi schimbate între S.C. Tondach Produkion România şi O.S. Sibiu – D.S. Sibiu, situate pe raza localităţii Nocrich, în Păşunea împădurită Nocrich, în suprafaţă de 141,0 ha, respectiv în fond forestier, U.P. III Ardeleşti, Perimetrul Bungard – Guşteriţa în suprafaţă de 45,0 ha. 2008 Cojanu Cătălin S.C. Tondach Produkion România

 

Nr. crt. Titlul Anul Responsabil Beneficiar
1. Studiu privind bonitatea terenurilor de pe traseul din fond forestier al conductei de transport gaze naturale Filipeşti- Răzdvad
2003 Cioloca Ninis

  S.N.ROMGAZ S.A. Mediaş

 2.

 

Studiu privind bonitatea terenului din golul de munteClăbucetul Taurului, oferit în compensare pentru extinderea 
domeniului schiabil al oraşului Azuga

2006 Cioloca Ninis Primăria Oraşului Azuga
3. Memoriu tehnic nacesar emiterii acordului de mediu pentru scoaterea din fond forestier a perimetrului Bungard – Guşteriţa şi extinderea carierei de argilă 2007 Costea Alexandru S.C. Tondach Produkion România
4. Studiu de stabilire a bonităţii terenurilor ce urmează a fi schimbate între Primăria Oraşului Agnita şi O.S. Agnita, situat pe raza localităţii Agnita, în păşunea Gaura Lupului, în suprafaţă de 2000 mp, respectiv în fond forestier, U.P. II Agnita, u.a. 63 A, în suprafaţă de 4000 mp – Judeţul Sibiu 2007 Costea Alexandru Primăria Oraşului Agnita
 5. Studiu de stabilire a bonităţii terenurilor ce urmează a fi schimbat între Primăria Cristian şi O.S. Cindrel, situate pe raza comunei Cristian, în Păşunea Vălari, respectiv în fond fond forestier, U.B. I Cristian – Pădurea Mărăjdiei 2007 Costea Alexandru R.P.L. O.S. Cindrel R.A.
6. Studiu de stabilire a bonităţii terenurilor situate în u.a. 116M, U.P. IV Postăvaru, O.S. Braşov (6400 mp) şi extravilanul Comunei Buda, judeţul Buzău, parcela 6257 (6700 mp) din tarlaua 71 şi parcela 3139 (3600 mp) din tarlaua 44, aflate în proprietatea d-nului Ionaşcu Mugur 2007 Costea Alexandru

Pepelea Dan

Ionaşcu Mugur
7. Studiu de stabilire a bonităţii terenurilor ce urmează a fi scos din fond forestier, situat în u.a. 116M, U.P. IV Postăvaru, O.S. Braşov (7600 mp), respectiv introdus în fond forestier, situate în extravilanul Comunei Buda, judeţul Buzău, parcela 6251 (8900 mp) din tarlaua 71, aflate în proprietatea d-nei Ionaşcu Lelia 2007 Costea Alexandru

Pepelea Dan

Ionaşcu Lelia
8. Studiu de stabilire a bonităţii terenurilor, ce urmează a fi schimbate între S.C. Tondach Produkion România şi O.S. Sibiu – D.S. Sibiu, situate pe raza localităţii Nocrich, în Păşunea împădurită Nocrich, în suprafaţă de 141,0 ha, respectiv în fond forestier, U.P. III Ardeleşti, Perimetrul Bungard – Guşteriţa în suprafaţă de 45,0 ha. 2008 Cojanu Cătălin S.C. Tondach Produkion România