Studii de impact asupra mediului

LUCRARI ELABORATE DE I.C.A.S. STATIUNEA BRASOV
IN DOMENIUL EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, CREAT DE DIFERITE  OBIECTIVE

 

 

Nr. crt. Anul elaborării Titlu lucrării Beneficiarul Responsabilul lucrării
1 1996 Studiul de impact asupra mediului privind activitatea de deschidere a exploatării de rocă cuarţoasă din cariera Breaza, jud. Alba S.C. Ampellum S.A. Zlatna, j Ing. Ninis Cioloca
2 1996/1997 Studiul de impact asupra mediului privind activitatea de reactualizare traseu conductă transport gaze naturaleØ 28 CĂŞEIU-TĂUŢII MĂGHERĂUŞ, tronson II, judeţele Sălaj şi Cluj S.C. GAZ PROIECT S.A. Sucursala Târgu Mureş Ing. Ninis Cioloca
3 1997 Studiul de impact asupra mediului privind amplasarea a două conducte de apă industrială şi de zăcământ şi a liniei electrice aeriene de 220 V, între grupurile de sonde 204 – 132 Sărmăşel 1997 S.N.ROMGAZ S.A. MEDIASSucursala Târgu Mureş Dr. ing. Corneliu Iacob
4 1997 Studiul de impact asupra mediului privind forajul şi instalaţia tehnologică de suprafaţă a sondei           175 Gălăţeni S.N.ROMGAZ S.A. MEDIASSucursala Târgu Mureş Ing.Ioan Giurgiu
5 1997 Studiu de impact asupra mediului privind realizarea investiţiei “Instalaţia de produs zăpadă artificială pentru pârtiile de schi din zona Clăbucet-Predeal” Primăria Predeal Ing.Ioan Giurgiu
6 1997 Studiul de impact asupra mediului privind activitatea de instalare şi forare a sondei de exploatare 19 Eremieni S.N.ROMGAZ S.A. MEDIASSucursala Târgu Mureş Ing.Ioan Giurgiu
7 1997 Studiul de impact asupra mediului privind activitatea de creştere a capacităţii de transport a conductei de gaze naturale Jibou-Zalău Centrul de cercetare şi inginerie tehnologică pt. Gaz metan Ing. Ninis Cioloca
8 1998 Studiul de impact asupra mediului privind dezvoltarea domeniului schiabil din oraşul Predeal Primăria Predeal Ing. Ioan Giurgiu, ing. Ninis Cioloca
9 1998 Evaluarea pagubelor produse fondului forestier de poluarea industrială a S.C. Ampellum S.A. Zlatna Regia Naţională a PădurilorDirecţia Silvică Alba Iulia Ing. Andrei Adorjani
10 1998 Studiu de impact asupra mediului privind activitatea de instalare si forare a sondei 228 Colibasi S.N.ROMGAZ S.A. MEDIASSucursala Târgu Mureş Dr. ing. Lucian Dincă
11 1999 Studiul de impact asupra vegetaţiei forestiere din zona de influenţă a activităţilor desfăşurate de Societatea Azomureş S.A. – Târgu Mureş S.C. IPROCHIM S.A.Bucureşti Dr. ing. Corneliu Iacob
12 2000 Studiul de impact asupra mediului privind corectarea torentului Miraş ( O.S. Sebeş ) D.S. ALBA Dr. ing. Corneliu Iacob
13 2000 Studiul de impact asupra mediului privind consolidarea şi protejarea taluzurilor drumului forestier Valea Dracului O.S.E.SACELE Dr. ing. Corneliu Iacob
14 2000 Studiul de impact asupra mediului privind amenajările torenţiale din bazinul hidrografic Buzăul Superior D.S. BUZAU Dr. ing. Corneliu Iacob
15 2000 Studiul de impact asupra mediului privind corectarea torenţilor din bazinul hidrografic Grădiştea D.S. DEVA Dr. ing. Corneliu Iacob
16 2002/2003 Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului privind locaţiile, forajul şi instalaţiile tehnologice de suprafaţă ale sondelor de înmagazinare gaze naturale 405, 408, 409, 410 Târgu Mureş S.N.ROMGAZ S.A. MEDIAS
Sucursala Târgu Mureş
Dr. ing. Corneliu Iacob
17 2002/2003 Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului privind locaţiile, forajul şi instalaţiile tehnologice de suprafaţă ale sondei de explorare – evaluare 21 Eremieni S.N.ROMGAZ S.A. MEDIAS
Sucursala Târgu Mureş
Ing. Ioan Giurgiu
18 2002 Bilanţ de mediu de nivel I privitor la funcţionarea secţiilor de debitat cherestea şi producţie de ambalaje ale firmei Bandi Industry SRL Societatea Bandy Industry SRL, Săcele Ing. Ninis Cioloca
19 2004 Raport la studiul de impact asupra mediului privind defrişarea (cu compensare) şi construcţie de locuinţe Primăria Predeal Ing. Ninis Cioloca
20 2004 Memoriu tehnic pentru încadrarea privind impactul asupra mediului pt. activitatea de extindere a domeniului schiabil în staţiunea Predeal Primăria Predeal Ing. Ninis Cioloca
21 2004 Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru scoaterea temporară din fond forestier a 6 ha. în cariera Poiana Ilvei, judeţul Bistriţa Năsăud S.C. Lafarge S.A. Dr. ing. Lucian Dincă
22 2006 Raport de evaluare impact de mediu pentru PUZ dezvoltare domeniu de schi-oras Azuga Primăria Azuga Dr. ing. Lucian Dincă
23 2006 -Elaborarea capitolelor “Biodiversitatea “ şi “Peisajul” din “Raport la studiul de evaluare a  impactului  asupra mediului generat de proiectul Roşia Montana”, în conformitate cu reglementările româneşti şi europene în domeniu SC Rosia Montana Gold Ing. Ninis Cioloca
24 2006 -Raport de evaluare impact asupra mediului pentru „P.U.Z.- zona Vânătorul Predeal” Primăria Predeal Dr.ing. Mihaela Bujilă
25 2007 Raport la studiul de impact asupra mediului, capitolul PEISAJUL, generat de „Proiect de exploatare a minereurilor auroargintifere si polimetalice din perimetrul Certej, judeţ Hunedoara” SC Deva Gold Ing. Ninis Cioloca
26 2007/2008 Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, cap. BIODIVERSITATEA, pentru “Proiect de exploatare minieră a zăcământului de de calcar dolomitic cu brucit din perimetral Vl. Mare-Budureasa, judeţul Bihor SC GEOASSET SA Ing. Ninis Cioloca
27 2008 Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru “P.U.D.-construire ansamblu de locuinţe şi pensiune în localitatea Codlea Nord, judeţ Braşov” (cu referire specială la ariile protejate din vecinătate, pentru acord Academie) Marcu Anna Maria Ing. Ninis Cioloca
28 2008 Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului privind scoaterea din fond forestier a perimetrului Bungard – Guşteriţa şi extinderea carierei de argilă S.C. Tondach Produkion România Iacob CorneliuCostea Alexandru
29 2018 STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA FONDULUI FORESTIER DIN ZONA POIANA BRAȘOV – POSTĂVARUL, ÎN VEDEREA REALIZĂRII ȘI UTILIZĂRII A TREI PISTE DE BICICLETE Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt R.A. Ienășoiu Gruiță
30 2021 Raport privind Impactul asupra Mediului „ÎNDIGUIREA ȘI DECOLMATAREA CURSULUI PÂRÂULUI GHIMBĂȘEL PE RAZA COMUNEI CRISTIAN, JUDEȚUL BRAȘOV“ Comuna Cristian Cezar Ungurean