Centrul de conservare a semintelor forestiere

Ing. Maria DINCA

Tehn. Ioan URBAN

 

 

Despre Centrul de conservare:
Centrul de conservare a seminţelor de răşinoase din Braşov a fost dat in funcţiune în anul 1966, în cadrul Staţiunii de experimentări silvice din aceeaşi localitate, fiind singurul depozit organizat şi echipat pentru păstrare îndelungată. La acest centru, spre deosebire de depozitele similare din alte ţări, înainte de conservarea seminţelor, se procedează la o reducere a umidităţii acestora până la valori optime specifice şi, dacă este nevoie, la dezariparea şi selectarea lor. În depozit se păstrează îndeosebi seminţe de molid, pin şi larice. La nevoie, pot fi pastrate şi seminţe de duglas şi chiar brad.
Depozitul propriu-zis constă din şase camere, din care patru dotate cu instalaţii de răcirea aerului. În camerele reci, temperatura poate fi coborâtă şi mentinută constant la valoarea de 0oC.
Capacitatea totală de depozitare este de 30 000 kg de seminţe. Camerele au o suprafaţă de 20-35 m2 şi un volum de 75 până la 120 m3.
Procesul tehnologic constă în următoarele operaţii principale: recepţie- expediţie, depozitare provizorie, dezaripare – selectare, reducerea umidităţii, îmbuteliere, depozitare propriu-zisă, livrare.

Principalele utilaje cu care a fost dotat Centrul de conservare la înfiinţare sunt: instalaţia de frig (compresoare, aeroterme şi termostate care permit realizarea unei temperaturi constante de 0oC), instalaţia pentru uscarea seminţelor (încălzitor cu gaz metan, baterii de rezistenţe electrice de încălzire cu reglare automată şi uscătorul propriu-zis), liftul pentru materiale (care asigură transportul pe verticală, între parter şi subsol, al sacilor şi buteliilor cu seminţe). Centrul a mai fost utilat cu două dezaripatoare mecanice tip INCEF, utilizate la dezariparea seminţelor.

Centrul de conservare a fost renovat în anul 2004 şi dotat cu un dezaripator Dewinger B 1086 şi un selector Lasti –F,de fabricaţie suedeză.

Operaţiile care compun procesul tehnologic se pot grupa în două faze distincte:

– condiţionarea seminţelor

– conservarea seminţelor

Condiţionarea seminţelor precede conservarea şi constă în dezariparea şi selectarea seminţelor (în cazul loturilor incomplet dezaripate şi selectate), precum şi reducerea umidităţii lor până la un conţinut de apă optim, care depinde de specie, de durata de conservare şi de regimul termic în timpul păstrării.

Conservarea propriu-zisă constă în îmbutelierea, depozitarea în camerele reci şi controlul periodic al seminţelor.

După condiţionare, seminţele cu puritate ridicată şi un conţinut adecvat de apă sunt îmbuteliate. Lucrarea se execută într-o încăpere special amenajată, situată la subsolul clădirii. Seminţele care ies din uscător sunt conduse cu ajutorul transportorului – colector la un buncăr de colectare siutuat în camera de îmbuteliere. De aici, ele cad în butelii de sticlă care se umplu complet cu seminţe, astfel încât în vas să rămână o cantitate cât mai mică de aer. Se consideră că prin limitarea volumului de aer în vas se creează condiţii pentru un repaus mai accentuat al seminţelor. Totodată, se reduc schimburile de umiditate între seminţe şi aer.

Concomitent cu îmbutelierea, se iau probe pentru analiza definitivă a calităţii seminţelor. Analizele se efectuează în laboratorul de control al calităţii seminţelor, care funcţionează în aceeaşi clădire.

Pentru îmbuteliere se folosesc butelii de sticlă, cu o capacitate de 12 – 14 kg seminţe fiecare, cu gât şi dop rodat. După închidere, gâtul buteliilor se parafinează, pentru a asigura o etanşeizare deplină.

Costul conservării seminţelor este compensat în întregime prin evitarea pierderilor de vitalitate a seminţelor care ar interveni în cazul păstrării la unităţile silvice producătoare. Conservarea în condiţii optime a seminţelor de răsinoase la centru permite aprovizionarea anuală, constantă, a ocoalelor silvice cu material de semănat de bună calitate, în cantităţile necesare.